SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego