SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

2 Korpusu Polskiego

Gen. Władysław Anders w Persji, 1943

W 2020 roku 75 rocznicy bitwy o Bolonię stoczonej w Kampanii Włoskiej przez oddziały 2 Korpusu i roku 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej Fundacja „Znaki Pamięci” w oparciu o wieloletnie doświadczenie członków naszej organizacji – historyków, archiwistów, społeczników – rozpoczęła, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Lotto, realizację wieloletniego projektu mającego na celu przybliżenie w ciekawej i przejrzystej formie biogramów jak największej ilości żołnierzy tzw. Armii Andersa – Armii Tułaczy – 2 Korpusu Polskiego. Dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych elektroniczny „Słownik biograficzny żołnierzy 2 Korpusu” pozwoli poznać losy „cichych bohaterów” walk o niepodległość Polski. Wielu z nich nie dane było powrócić do Ojczyzny, a ich potomkowie zamieszkują wiele krajów na świecie. Scalenie w formie jednej bazy rozproszonych danych biograficznych, w tym pochodzących z niedostępnych szeroko archiwów rodzinnych, państwowych i prywatnych, wierzymy, iż stanowić będzie cenne źródło informacji o losach tych wyjątkowych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Źródło nie powstałe do tej pory, a tak wyczekiwane przez ostatnich żyjących jeszcze w Polsce i poza Jej granicami weteranów 2 Korpusu.

Zdajemy sobie przy tym sprawę ze skali projektu. W szczytowym momencie stan liczebny żołnierzy 2 Korpusu przekroczył 100.000 osób. Jeśli nawet uda nam się upamiętnić i upowszechnić losy części z nich, każdy z osobna na to zasługuje. Dlatego też prosimy członków rodzin weteranów, osoby posiadające dane biograficzne o weteranach 2 Korpusu o przesyłanie do nas informacji, skanów zdjęć i dokumentów archiwalnych, które opracujemy i w formie biogramu dodamy do „Słownika”. Bohaterowie tej wyjątkowej formacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na to zasługują. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.

Równolegle członkowie Fundacji na bieżąco uzupełniają i poszukują  dalszych danych biograficznych, aby z każdym miesiącem liczba upamiętnionych żołnierzy rosła. W 2021 r. prace nad projektem znacznie przyspieszyły dzięki uzyskaniu przez Fundację dofinansowania ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Obecnie nasz „Slownik” zawiera przeszło 500 biogramów żołnierzy 2 Korpusu.

Zdobycie Predappio, 1944

Zachęcamy nauczycieli, wychowawców, instruktorów harcerskich, wszystkie zainteresowane osoby do wykorzystywania zasobów „Słownika” do upowszechniania wiedzy o żołnierzach 2 Korpusu wśród społeczeństwa polskiego oraz Rodaków poza granicami Kraju.

Przywołajmy Ich z imienia. Przywróćmy razem zbiorowej pamięci.

Zespół Fundacji „Znaki Pamięci”

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

 

 

PARTNEREM PROJEKTU SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU POLSKIEGO JEST FUNDACJA LOTTO IM. HALINY KONOPACKIEJ

 

WIĘCEJ NA :