SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jan Zawadzki


07.03.1924 – 18.09.1998
IMIĘ: Jan
NAZWISKO: Zawadzki
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 07.03.1924
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: 18.09.1998
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)
PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

21.03.1942r. – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, przydzielony do 10 Batalionu Sanitarnego.
Na terenie Iraku przeszedł pod Dowództwo Brytyjskie.
W latach 1942-1943 służył na Bliskim Wschodzie- w Iranie, Iraku,Palestynie i Egipcie.
W Palestynie został przydzielony do rezerw Naczelnego Dowódzcy na Środkowym Wschodzie, a następnie do 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
We Włoszech przebywał w latach 1943-1946 i brał udział w licznych bitwach m.in. o Monte Cassino.
Jako kierowca sanitarki przewoził rannych z pola bitwy do punktów sanitarnych.
W latach 1946-47 był żołnierzem Zjednoczonego Królestwa na terenie W. Brytanii

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Ojciec p. Jana przebywał w łagrze w Charkowie.
Mama z dwiema młodszymi siostrami przebywała na zesłaniu na Syberii.
Żona Adela Zawadzka (1928-2008)

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW