SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jan Pokora


16.09.1907r. –
IMIĘ: Jan
NAZWISKO: Pokora
IMIĘ OJCA: Franciszek
IMIĘ MATKI: Katarzyna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Tarnowska
DATA URODZENIA: 16.09.1907r.
MIEJSCE URODZENIA: Maków woj.skierniewickie
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

od 1930r. – 20.09.1939r. w Korpusie Ochrony Pogranicza na granicy polsko-radzieckiej jako podoficer zawodowy żandarmerii.ostatni przydział -Podświl- dowódca posterunku żandarmerii

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

20.09.1939r. 07.1940r. -internowany-Lotwa
1940-1941r. – obozy w ZSRR – Jachnowo,Kozielsk,Murmańsk,Pamoja,Archangielsk, Suzdal

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

08.1041r. – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
– 5 Kompania Zandarmerii przy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Tatiszczewie – dowódca plutonu – w stopniu st.wachmistrza żandarmerii

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami nr 8755, Krzyż Monte Cassino nr 28649,medal Wojska nr 13032, MedaL Defence nr 17, Gwiazda Italii, Gwiazda za Wojnę , The War Medal 1939-1945zynu Bojowego PSZ na Zachodzie – 5-90-70

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych- Archiwum Stowarzyszenia b.żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 2881

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW