SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Antoni Felicjan Grześlak


05/07/1925 – 03/03/1997
IMIĘ: Antoni Felicjan
NAZWISKO: Grześlak
IMIĘ OJCA: Roman
IMIĘ MATKI: Stefania
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 05/07/1925
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 03/03/1997
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

wywieziony na roboty przymusowe – maj 1940r.
za ucieczkę skazany we wrześniu 1941r. na 15 miesięcy więzienia – Zicherung HeflingerLager – Schirmeck k/Strasburga, gdzie przebywał do 31 grudnia 1942r.
w wyniku choroby – grużlica płuc – w VII.1943r. odesłany do Polski

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

od 18.07.1944r. -Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – 7 Dywizja Piechoty 23 Baon; po przeszkoleniu skierowany do formułującego się Baonu Komandosów.
od 09.1944r. – uzupełnienie do 3 DSK 4 Baon 4 Kompania,III Pluton, gdzie służył do 7 maja 1947r.- skąd skierowany do obozu repatriacyjnego w Rawgham

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Medal Wojska,Gwizda Wojny 1939-1945,Gwiazda Italii,The War Medal 1939-1945,Medal Zwycięstwa i Wolności 2704/80/59-10.12.1980r.,KrzyżKawalerski Orderu Odrodzenia Polski -980-84-24,Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie-14-90-39, Medal 40-lecia PRL-111-66-8414

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych – Archiwum Stowarzyszenia b.żołnierzy 2 Korpusu Polskiego – 2881-poz.
Cmentarz Wojskowy Powązki – Warszawa

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW