SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Wacław Adamski


28/08/1913 –
IMIĘ: Wacław
NAZWISKO: Adamski
IMIĘ OJCA: Bronisław
IMIĘ MATKI: Marcelina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Jezierska
DATA URODZENIA: 28/08/1913
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Pan Wacław Adamski w 1936 r. odbył służbę wojskową w 1 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. 20.09.1937r. został awansowany do stopnia kaprala. Zmobilizowany do 85 Pułku Piechoty w Nowej Wilejce.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrześniowej (03.09-19.09.1939 r.) w szeregach 85 Pułku Piechoty. 10.09.1939 r. ranny pod Reszlem. 19.09.1939 r. wzięty do niewoli przez Sowietów w Łucku. Więziony w obozie w Szepietówce, by ostatecznie w okresie 09.10.1939-09.1941 r. przebywać w obozie jenieckim w Równem-Lwowie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Do Armii Polskiej w ZSRR wstąpił 02.09.1941 r. w Tockoje. W okresie 15.09.1941-18.05.1945 r.- żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, a następnie 2 Korpusu. Przydzielony najpierw do 16 Pułku Piechoty 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty, a następnie po ewakuacji z ZSRR na Bliski Wschód i awansie 03.05.1943 r. na stopień plutonowego przydzielony do 6 Batalionu Saperów 2 Korpusu. W 1944 r. zastępca dowódcy czołówki przeciwpancernej 6 Kompanii Warsztatowej w stopniu sierżanta (nr ewid. 1913/54). Uczestnik kampanii włoskiej 2 Korpusu, w tym bitwy o Monte Cassino. W lipcu 1946 r. awansowany do stopnia starszego sierżanta.

LOSY POWOJENNE

10.06.1947 r. pan Adamski powrócił do Polski.

POSIADANE ODZNACZENIA

The War- Medal 1939/1945, Gwiazda Italii, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Monte Cassino (nr legit. 28451), Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych; indeksrepresjonowanych.pl; krzyz.montecassino.eu

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW