SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Edward Bryl


13/02/1921 – 07/03/1996
IMIĘ: Edward
NAZWISKO: Bryl
IMIĘ OJCA: Stefan
IMIĘ MATKI: Stefania
NAZWISKO RODOWE MATKI: Winiarczyk
DATA URODZENIA: 13/02/1921
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: 07/03/1996
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie – kwatera O-I-16, rząd 4, grób 11
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Pan Edward był synem osadnika wojskowego z osady Wołczki (pow. Brześć, woj. poleskie).

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Pan Bryl został deportowany przez Sowietów wraz z rodziną 10.02.1940 r. z pow. pińskiego na Kresach do posiołka Pierekop w obw. archangielskim. Ostatecznie został zwolniony z niewoli sowieckiej w Czymkiencie (Kazachska SSR) 31.08.1941 r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w 1942 r.

LOSY POWOJENNE

Powrócił do Kraju i mieszkał w Warszawie. Po upadku komunizmu był członkiem Stowarzyszenia b. żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Zmarł w 1996 r. i został pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Medal Lotniczy, Krzyż Czynu Bojowego, Defence Medal, Africa Star, Atlantic Star, War Medal 1939-1945

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Warszawa
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Pan Edward 10.02.1940 r. został deportowany z pow. pińskiego przez Sowietów wraz z rodzicami – tatą Stefanem (ur. 1893 r.) i mamą Stefanią (ur. 1898 r.) oraz rodzeństwem – siostrami Heleną (ur. 1925 r.) , Marią (1934 r.), Kazimierą (1935 r.), Jadwigą (1936 r.) i Władysławą oraz braćmi : Józefem (1923 r.), Marianem (1925 r.), Tadeuszem (1928 r.) i Ryszardem (1930 r.).

Na zesłaniu zmarli : mama – 08.06.1940 r. , siostra Władysława – 16.06.1940 r., brat Ryszard – 10.03.1941 r., a siostra Kazimiera – 20.03.1941 r. Tata, siostry Helena, Jadwiga i Maria oraz bracia Marian i Tadeusz zostali zwolnieni z niewoli sowieckiej w Czymkiencie 31.08.1941 r., podczas gdy Józef tego samego dnia w plesieckim rejonie obw. archangielskiego.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych; Spis osadników wojskowych II RP; Indeks Represjonowanych

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW