SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Michał Strupiński


01.12.1909r. –
IMIĘ: Michał
NAZWISKO: Strupiński
IMIĘ OJCA: Antoni
IMIĘ MATKI: Małgorzata
NAZWISKO RODOWE MATKI: Ambrużkiewicz
DATA URODZENIA: 01.12.1909r.
MIEJSCE URODZENIA: Mikowszczyzna, pow.Grodno
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

1931-1932 – 77 Pułk Piechoty – Lida

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

23.09.1939r. wywieziony jako jeniec do ZSRR- Szepietówka Obłaść Karakulski Zawod Rudouprawlenie.,05.1940r.- wywieziony na Syberię -Uchta, Pieczora- budowa traktu kolejowego

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 15.09.1941r. – 14.08.1942r.- P.S.Z. na Zachodzie w ZSRR
15.08.1942r.- przeszedł pod dowództwo brytyjskie w Iranie, póżniej Bliski Wschód-Włochy-Anglia
brał udział w działaniach wojennych we Włoszech- 14.02.1944r.-2.05.1945r.
ranny pod Monte Cassino 12.05.1944r.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych nr 9064,Krzyż Monte Cassino nr 17507, Gwiazda Italii, Gwiazda za Wojnę 1939-1945-nr 207/43, Odznaka za Rany nr 1273,Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939-1945 nr 280-82-115, Medal Zwycięstwa i Wolności nr 1595-82-60,Krzyż Czynu Bojowego P.S.Z. na Zachodzie-5-90-83, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski-3520-84-45 – 10.10.1984r.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych – Archiwum Stowarzyszenia b.żołnierzy 2 Korpusu Polskiego -2881-poz.155

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW