SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Andrzej Dębicki


27/07/1920 –
IMIĘ: Andrzej
NAZWISKO: Dębicki
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 27/07/1920
MIEJSCE URODZENIA: Kraków
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Urodzony 27 lipca 1920 r. w Krakowie. Major Wojska Polskiego. W 1938 r. ukończył szkołę średnią w Kielcach i wstąpił do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim (Okręg Korpusu nr II).

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik wojny obronnej 1939 r. w 5 Dywizjonie Artylerii Konnej (w składzie Krakowskiej Brygady Kawalerii), stacjonującym od 1939 r. w Oświęcimiu (Okręg Korpusu nr V). 19 września 1939 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony w głąb Rosji Sowieckiej do obozu pracy w Republice Komi.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W 1942 r. na mocy układu Sikorski–Majski został zwolniony z zesłania i wstąpił do Wojska Polskiego formującego się w Rosji Sowieckiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Przydzielony do 5 baterii 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Tockoje (obwód orenburski), miejscu formowania się 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty. Po rozwiązaniu 6 Dywizji Piechoty pułk wszedł w skład artylerii 5 Kresowej Dywizji Piechoty. W sierpniu 1943 r. jednostki 2 Korpusu Polskiego przemieściły się do Palestyny, gdzie przeszły intensywne szkolenie. Przegrupowanie do obozu Quassassin pod Ismail w Egipcie rozpoczęto w grudniu 1943 r., skąd – przez porty w Aleksandrii, Suezie i Port Said – na początku 1944 r. 6 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej wyekspediowano do Włoch. Podczas bitwy o Monte Cassino dowódca 2 baterii pułku. Obserwator artylerii na Monte Castellone od 10 do 18 maja 1944 r. W latach 1946–1949 w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Resettlement Corps) w Anglii.

LOSY POWOJENNE

Zdemobilizowany 10 listopada 1947 r. 14 kwietnia 1955 r. wyemigrował do Kanady. Były członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie w Kole nr 12 w Woodstock (Ontario) i w Kole nr 2 w London (Ontario). Obecnie członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie w Kole nr 20 w Toronto (Ontario). Mieszka w London (Ontario).

Awanse:
Kapral 1942
Podporucznik 1943
Porucznik 1944
Kapitan 1990 (Rząd RP na uchodźstwie)
Major 2002

POSIADANE ODZNACZENIA

Odznaczenia: Order Wojenny Virtuti Militari V Klasy (nr 11317), Krzyż Walecznych, Medal Wojska, Krzyż Pamiątkowy „Monte Cassino”, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (z okuciem Monte Cassino, Ankona, Bolonia), Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939„A”, Krzyż Zesłańców Sybiru, 1939-1945 Star, Italy Star, Defence Medal, War Medal

Odznaczenia kombatanckie: Złota Odznaka Honorowa Federacji Światowej SPK, Złoty Krzyż Kombatancki SPK w Kanadzie, Srebrny Krzyż Kombatancki SPK w Kanadzie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
London (Ontario), Kanada
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”
krzyz.montecassino.eu.
Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945.G.Łukomski.B.Polak.A.Suchcitz.- Wudawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej – Koszalin 1997

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW