SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Zygmunt Sadkowski


29.01,1920r. – 2 grudnia 2003r.
IMIĘ: Zygmunt
NAZWISKO: Sadkowski
IMIĘ OJCA: Stanisław
IMIĘ MATKI: Franciszka
NAZWISKO RODOWE MATKI: Sadowska
DATA URODZENIA: 29.01,1920r.
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 2 grudnia 2003r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Warszawa Cmetarz Północny
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

19.10.1939r.- aresztowany i osadzony w więzieniu w Brześciu, posądzony o szpiegostwo.w więzieniu przebywał do 1 marca 1941r.
1 marca 1941r, wywieziony z Brześcia do łagru – Uchta w republice Komi ASSR.
W Uchcie przebywał do sierpnia 1941r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

29 września 1941r.wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego 17 PP 6 Dywizji, Dywizja organizowała się w Tockoje.
VIII,1942r. – wyjazd do Iranu.
od 04.1944r.-9.05.1945r.czynny udział w kampanii we Włoszech.

LOSY POWOJENNE

14 czerwca 1947r. powrócił z Anglii do Polski.
aktywny działacz w działalności kombatanckiej;aktywny w spotkaniach z młodzieżą.
B.aktywny członek Komitetu Budowy Pomnika Monte Cassino w Warszawie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino nr 31803- 08.03.1945r., Medal Wojska Polskiego – 16.09.1946r.,Gwiazda Italii – 27.12.1945r.,WAR STAR 1939-1945,Krzyż Czynu Bojowego P.S.Z. na Zachodzied 1-89-21 PSZ – 10.08.1989r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2797-88-44 -07.09.1988r.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych- Archiwum Stowarzyszenia b.żołnierzy 2 Korpusu Polskiego – 2881-poz.147

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW