SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Florian Jarek


22/03/1902 – 02/08/1994
IMIĘ: Florian
NAZWISKO: Jarek
IMIĘ OJCA: Tomasz
IMIĘ MATKI: Julianna
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 22/03/1902
MIEJSCE URODZENIA: Cisew (pow. Turek, woj. wielkopolskie)
DATA ŚMIERCI: 02/08/1994
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Południowy w Warszawie – kwatera 16-H/B, rząd 1, grób 2
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Pan Jarek w 1920 r. został powołany do wojska w Kutnie, a następnie służył w Pułtusku. Zwolniony po 3 miesiącach. W 1923 r. odbył kurs rekrucki w Szczypiornie k/Kalisza. W latach 1927-1939 podoficer zawodowy przeniesiony do Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Orany” – Brygada KOP Grodno.
W okresie 1932-39 dowódca Strażnicy KOP „Miluniszki” na granicy polsko-litewskiej.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Jesienią 1940 r. aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Grodnie, później w Brześciu i Moskwie. Skazany wyrokiem sądu sowieckiego 10.02.1941 r. W okresie 20.04-15.09.1941 r. odbywał karę w łagrach Workuty (Komi ASSR). Zwolniony na mocy „amnestii” jesienią 1941 r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR w Buzułuku we wrześniu 1941 r. Służył od września 1941 r. do maja 1946 r. w oddziałach artylerii przeciwpancernej 2 Korpusu. Przebył cały szlak bojowy Armii Andersa – szkolenie na Bliskim Wschodzie, a następnie walki w kampanii włoskiej, w tym w bitwie o Monte Cassino. W 1946 r. został przetransportowany do Anglii, gdzie zakończył służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

LOSY POWOJENNE

W latach 1949-1958 pracował w szpitalach polskich w Iscoyd Park i Penley jako pielęgniarz. W latach 1958-1967 był zatrudniony w fabryce azbestu w charakterze pracownika fizycznego. W 1967 r. przeszedł na emeryturę. W 1978 r. przyjechał do Polski razem z żoną i zamieszkał w Poznaniu. Od 1992 r. mieszkał w Warszawie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Krzyż Monte Cassino, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska, Odznaka 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej (nr 48/46), Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego (nr legit. 020181)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania; Polska (Poznań, Warszawa)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych; indeksrepresjonowanych.pl

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW