SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Czerniawski


06/06/1913 –
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Czerniawski
IMIĘ OJCA: Józef
IMIĘ MATKI: Feliksa
NAZWISKO RODOWE MATKI: Witolińska
DATA URODZENIA: 06/06/1913
MIEJSCE URODZENIA: Wasiewce (pow. Oszmiana, woj. wileńskie)
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Pan Czerniawski walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 3 Dywizjonu Artylerii Konnej z Wilna.
W okresie 17.09.1939 r. -13.09.1941r. w niewoli sowieckiej – obóz jeniecki

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 1.04.1942 r. pod dowództwem brytyjskim na Bliskim Wschodzie. Uczeń Szkoły Mechanicznej 2 Korpusu w Iraku. Uczestnik kampanii włoskiej, w tym bitwy o Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

Powrócił do Polski w 1979 r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Medal za Wojnę, Brązowy Krzyż Zasługi ze Szpadami, Krzyż Monte Cassino (nr legit. 37620), Gwiazda Brytyjska 1939-1945, Gwiazda Italii, Medal za Obronę

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

źródło : Archiwum Akt Nowych

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW