SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Roman Malinowski


16.08.1906r. –
IMIĘ: Roman
NAZWISKO: Malinowski
IMIĘ OJCA: Aleksander
IMIĘ MATKI: Joanna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Morawska
DATA URODZENIA: 16.08.1906r.
MIEJSCE URODZENIA: Zytomierz Wołyń
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Zytomierz- ukończył Szkołę Powszechną 7 klas – 1923r.W 1924R. dotarł do Polski.W 1925r.rozpoczął naukę w Sredniej Szkole Drogowej w Warszawie, którą ukończył w 1929r.
Służba wojskowa w Szkole Podchorążych w Modlinie.
W 1931r. rozpoczął pracę jako referent drogowy w Zarządzie Gminnym w Klewaniu pow.Równe, gdzie pracował do 1935r.
1935r.- 1937r.- referat drogowy w Lucku.
1937r.-1939r.-kierownik robót w Wydziale Drogowym w Cieszynie.
w sierpniu 1939r. został zmobilizowany w Cieszynie jako podporucznik saperów do 1 Baonu Saperów 13 Dyw.Piechoty w Równem, z którą walczył w kampanii wrześniowej

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

09.1939r. – wojna obronna – 13 Baon Saperów 13 Dywizji Piechoty pod Równem
1939r.-1942r. – obozy jenieckie w ZSRR w Komi.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

14 lutego 1942r.P.S.Z. na Zachodzie – 7 Baon Saperów przy 7 Dywizji Piechoty .
Udział w kampanii włoskiej
1946r-1948r. – demobilizacja w Anglii

LOSY POWOJENNE

w 1948r. wyjechał z Anglii do Argentyny, gdzie jako kierownik robót pracował przy budowie dróg i mostów.Pracę zakończł w 1975r, przechodząc na emeryturę.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Gwiazda Italii, Gwiazda Defence Medal. Star Medal 1939-1945,Krzyż Czynu Bojowego P.S.Z. na Zachodzie,Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych – Archiwum Stowarzyszenia b.żołierzy 2 Korpusu Polskiego -2881- poz.117

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW