SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Zacharski


03.12.1919r. –
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Zacharski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 03.12.1919r.
MIEJSCE URODZENIA: Radom
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

ojciec wojskowy zawodowy zatrudniony w Grodnie.w/w uczęszczał do szkół w Grodnie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

1939r.Grodno.iv.1940r. zatrzymany za próbę przekroczenia granicy; osadzony w więzieniu w Białymstoku.
31.05.1941r.koleją wysłany do Rosji.15.06.1941r.Kożwa n/Poczarą; póżniej port Narjan – War przy ujściu Poczary do Morza Białego.
09.1941r. wyjazd na południe do Kożwy.
17.10.1941r. odzyskał wolność.W końcu listopada 1941r. skierowany do Taliszonewa- do 5tej Dywizji Piechoty do ośrodka Zapasowego

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

ukończeniu szkoły wcielony do 7go Pułku Artylerii Lekkiej, który w 1943r. został przemianowany na 7-y Pułk Artylerii Konnej.
W składzie Pułku – wszystkie akcje na froncie włoskim od Sangro, Monte Cassino, Ankonę, linię Gotha do Bolonii.
W 1946r. z Pułkiem przybył do Anglii.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino nr 33044, Gwiazda Italii, Medal Wojska,Defence Medal,Atlantic Star, Africa Star;Odnaka 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej;Odznaka Pamiątkowa Artylerii Konnej nr 240

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

06.1946r.zawarł związek małżeński z obywatelką Włoch;mieli 4 dzieci.Zona zmarła w 1978r.
W 1984r. ożenił się z Polką.
W grudniu 1985r, powrócił do Polski.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych – Archiwum Stowarzyszenia b.żołnierzy 2 Korpusu Polskiego – 2881 poz.174

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW