SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Zbigniew Kolenkiewicz


21.03.1925r. – 29.01.2010r.
IMIĘ: Zbigniew
NAZWISKO: Kolenkiewicz
IMIĘ OJCA: Leon
IMIĘ MATKI: Jadwiga
NAZWISKO RODOWE MATKI: Gruszko
DATA URODZENIA: 21.03.1925r.
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 29.01.2010r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Warszawa – Powązki Wojskowe – kwatera D4, rząd 2, grób 13
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

1940r.- Związek Walki Zbrojnej
1941r.- zaprzysiężony i skierowany do Grupy Czarnego z zadaniem podjęcia pracy w Felzoig Dinstelle w I Forcie Bema na Powązkach- celem zdobywania materiałów zbrojeniowych dla Organizacji
aresztowany w 1942r.; po ponownym aresztowaniu w 1943r. osadzony na Pawiaku i po badaniach przez Gestapo w Al.Szucha wywioziony do OSwięcimia – nr więźnia 139023.
Przebywał w obozach Buchenwald i Mitelbaum, z którego uciekł w XI.1944r.
obóz jeniecki w Murnau, skąd został skierowany do Włoch.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

VI.1945r. wstąpił do 2 Korpusu Polskiego z przydziałem do 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej.

LOSY POWOJENNE

w 1947r.- powrót do kraju.Podjął prac e w zawodzie technika elektryka.Pracował w Drobprojekcie, Specjalistycznym Biurze Projektów „Miastoprojekt”, Energoprojekcie i Elektromontażu Warszawa.
W latach 1952-1956 pracując, odbył studia na Politechnice Warszawskiej uzyskując tytuł inżyniera elektryka.W 1962r.podjął pracę w Zarządzie PKiN na stanowisko Głównego Elektryka, Naczelnika Wydz.Elektromagnetycznego – do przejścia na emeryturę w 1991r.
W 1947r. wstąpił do Polskiego Związku Byłych Więżniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych przy ZBoWiD.W 1990r.po odłączeniu się Związku od ZBoWiD został powołany na Sekretarza Generalnego Związku.W 1993r.powołany do Rady Kombatantów i Osób represjonowanych przy Kier.Urzędu.OdW latach 1998-2000 Sekretarz Rady.

POSIADANE ODZNACZENIA

Medal Wojska Polskiego „Ojczyzna Swemu Obrońcy”- 22.10.1946r.Medal Wojska, Złoty Krzyż Zasługi-13.01.1966r.,Krzyż Armii Krajowej – 08.06.1978r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski-27.11.1985r., Krzyż Oświęcimski -18.12.1985r., Krzyż Partyzancki – 29.03.1999r.,Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski -07.11.2001r

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Warszawa, Polska
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych- Archiwum Stowarzyszenia b. żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort