SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Zofia Godlewska z d. Pamfiłowska


05/08/1917 – 12/10/2010
IMIĘ: Zofia
NAZWISKO: Godlewska z d. Pamfiłowska
IMIĘ OJCA: Piotr
IMIĘ MATKI: Michalina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Kictor
DATA URODZENIA: 05/08/1917
MIEJSCE URODZENIA: Jadwinów (pow. Równe, woj. wołyńskie)
DATA ŚMIERCI: 12/10/2010
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Stare Powązki w Warszawie
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Tata Pani Zofii związany był na Kresach Wschodnich z kolejnictwem.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Aresztowana przez władze sowieckie w styczniu 1940 r. w Zambrowie. Więziona w Łomży, Homlu i Orszy. Od września 1940 r. więzień łagru w miejscowości Poćma (Mordowska ASSR).

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po ogłoszeniu „amnestii” i zwolnieniu z łagru wstąpiła 10.09.1941 r. do Armii Polskiej w ZSRR. Służyła w ZSRR w Pomocniczej Służbie Kobiet 5 Kresowej Dywizji Piechoty – szpital wojskowy nr 5 na stanowisku laborantki.
Po ewakuacji wojsk do Iranu, a następnie do Iraku pracowała w laboratorium w Szpitalu Wojskowym Nr 5 2 Korpusu do maja 1943 r. Następnie została oddelegowana jako żołnierz PSZ do dokończenia studiów lekarskich w Edynburgu (Szkocja).

LOSY POWOJENNE

Po wojnie Pani Zofia powróciła do Kraju i pracowała jako lekarz pediatra.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Warszawa
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Mąż Pani Zofii – Zbigniew Gozdawa-Godlewski – był również żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i lekarzem. Wcześniej Pan Zbigniew przeżył niewolę sowiecką – aresztowany 28.09.1939 r. w Godlewie więziony był najpierw w Juchnowie, a od 18.06.1940 r. – w Griazowcu. We wrześniu 1941 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR w Tockoje. Państwo Godlewscy ślub wzięli w Edynburgu.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

źródło : Archiwum Akt Nowych; wspomnienie Joanny Zaręby-Wronkowskiej „Epitafium. Skromność, medycyna, ojczyzna…”, 2010 r.; indeksrepresjonowanych.pl

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW