SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stefan Frąckiewicz


15/08/1915 – 25/01/2000
IMIĘ: Stefan
NAZWISKO: Frąckiewicz
IMIĘ OJCA: Aleksander
IMIĘ MATKI: Janina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Ferens
DATA URODZENIA: 15/08/1915
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 25/01/2000
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie – sektor A15, rząd 1, grób 29
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Stefan Frąckiewicz po kampanii wrześniowej 1939 r. w okresie od 26 września do 31 grudnia 1939 r. pełnił służbę w Armii Polskiej we Francji przy organizacji jednostek podchorążych rezerwy. Od 1 stycznia 1940 do 21 czerwca 1940 r. służył w 1 Dywizji Grenadierów we Francji. Od 30 czerwca 1940 r. do 21 stycznia 1941 r. więzień obozu jeńców wojennych we Francji, a następnie w Niemczech. W okresie od 18 października 1941 r. do 15 stycznia 1943 r. służył w 1 Korpusie Polskim w Wielkiej Brytanii.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Żołnierz 2 Korpusu w okresie od 8 maja 1943 do 15 lutego 1947 r.: początkowo na Środkowym Wschodzie, następnie we Włoszech, a wreszcie w Anglii, gdzie zakończył służbę.
Przebieg służby:
8.05.1943 r. – 25.06.1943 r. – 1 Pułk Pomiarów Artyleryjskich – dowódca rzutu obserwacyjnego 26.06.1943 r. – 27.07.1944 r. – 11 Pułk Artylerii Ciężkiej 2 Grupy Artylerii 2 Korpusu – podporucznik, II oficer liniowy
28.07.1944 r. – 20.11.1944 r. – 7 Pułk Artylerii Konnej 2 Dywizji Pancernej 2 Korpusu – podporucznik, II oficer ogniowy
22.11.1944 r. – 15.02.1947 r. – 13 Pułk Artylerii Ciężkiej 2 Grupy Artylerii 2 Korpusu – porucznik, dowódca baterii

LOSY POWOJENNE

W 1990 r. mianowany na stopień kapitana rezerwy.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych (1940 r.), Krzyż Monte Cassino (nr legit. 34381 – 1945 r.), Medal Wojska (nr 11936), Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Złoty Krzyż Zasługi (nr 323/72-2), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nr 773-79-16)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Warszawa
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

źródło: Archiwum Akt Nowych

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW