SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Eugeniusz Janota


20/07/1914 –
IMIĘ: Eugeniusz
NAZWISKO: Janota
IMIĘ OJCA: Michał
IMIĘ MATKI: Emilia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Urbańska
DATA URODZENIA: 20/07/1914
MIEJSCE URODZENIA: Rajcza
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI: Toronto, Kanada
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Urodzony 20 lipca 1914 roku w Rajczy w województwie krakowskim. Rodzice Michał i Emilia z domu Urbańska. Kapitan artylerii Wojska Polskiego. 20 września 1936 wstępuje do wojska.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Dostaje się do niewoli niemieckiej, w której przebywa od 25 września 1939 roku do 26 maja 1940 roku. Ucieka z niewoli i przedostaje się na Litwę. Tu ponownie zostaje aresztowany 18 czerwca 1940 roku. Deportowany w głąb Rosji, gdzie przebywa od 25 marca 1941 roku do 27 września 1941 roku.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po zwolnieniu z zesłania na mocy układu Sikorski–Majski, 3 lutego 1942 roku wstępuje do Armii Polskiej w Rosji. 15 sierpnia 1942 roku, po przekroczeniu granicy sowiecko-perskiej rozpoczyna służbę pod dowództwem brytyjskim. Do początku roku 1944 przebywa na Bliskim Wschodzie. Po przerzuceniu do Europy bierze udział w kampanii włoskiej w 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Walczy o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.

LOSY POWOJENNE

Przebywa we Włoszech do 1946 roku, a następnie przybywa do Anglii. Zostaje zdemobilizowany 2 kwietnia 1947 roku. Do 1 kwietnia 1949 roku przebywa w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Resettlement Corps). Żonaty z Haliną Wójtowicz, z którą emigruje do Kanady. Osiedla się w Toronto (Ontario). Członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie w Kole nr 20 w Toronto. Zmarł w 1999 roku w Toronto.

POSIADANE ODZNACZENIA

Order Wojenny Virtuti Militari V Klasy (nr 8675), Krzyż Walecznych, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr 19 963), Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (z okuciem Monte Cassino, Ankona, Bolonia)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im.gen.W.Sikorskiego – Londyn
krzyz.montecassino.eu

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW