SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Brunon Kopiec


04/11/1923 – 06/12/2003
IMIĘ: Brunon
NAZWISKO: Kopiec
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 04/11/1923
MIEJSCE URODZENIA: Zebrzydowice Śląskie
DATA ŚMIERCI: 06/12/2003
MIEJSCE ŚMIERCI: Wisła
MIEJSCE POCHÓWKU: Wisła – Cmentarz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Brunon Ignacy Kopiec urodził się 04.11.1923 w Zebrzydowicach Śląskich.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej w wieku niespełna 18 lat uciekł z kolegą, by wstąpić do Wojska Polskiego. Po uwięzieniu przez Sowietów skazany w 1940 r. na pracę w łagrze pod Peczorą.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po „amnestii” na skutek układu Sikorski-Majski zwolniony z łagru w sierpniu 1941 r. dociera do Armii Polskiej w ZSRR w Tockoje i zostaje przyjęty w jej szeregi w dniu 21.09.1941 r.

W 1942 r. ukończył w Persji szkołę podchorążych i został skierowany do 6 Batalionu Strzelców Karpackich 2 Brygady Strzelców Karpackich 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Podporucznik, nr ewidencyjny w 3 DSK: 1923/133. Po przejściu przeszkolenia wojskowego na Bliskim Wschodzie i pobycie został skierowany na front włoski.

W trakcie kampanii włoskiej Brunon Kopiec walczył nad rzeką Sangro oraz Senio, a także w bitwach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.

LOSY POWOJENNE

W Anglii ukończył klasę II licealną, zdał maturę w 1946 r. i przez kilka miesięcy studiował na Politechnice Londyńskiej. Ostatecznie zdecydował się i w lipcu 1947 r. wrócił do Kraju.

Ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej, obronił doktorat i pracował na stanowisku docenta dr inż. w Instytucie Transportu Samochodowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Zamieszkał w Wiśle, gdzie po przejściu na emeryturę w 1984 r. aktywnie działał społecznie (spotkania z młodzieżą, w parafii). Wiele lat ciężko chorował. Zmarł w roku 2003 i został pochowany na Cmentarzu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi z Mieczami, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Polska (Gliwice, Wisła)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Miał żonę – dr Teresę Kopiec i troje dzieci.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Polacy-uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945; „Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987″, Londyn 1991; archiwum Fundacji Znaki Pamięci; „Politechnika Śląska w Gliwicach 1978-1980”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW