SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Zenon Rudolf Betauer


22/06/1906 –
IMIĘ: Zenon Rudolf
NAZWISKO: Betauer
IMIĘ OJCA: Jakub
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 22/06/1906
MIEJSCE URODZENIA: Stryj (pow. stryjski, woj. stanisławowskie)
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 6A w Rawie Ruskiej. W okresie 13.08.1931-12.09.1932 żołnierz 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych stacjonującego w Stryju. W 1935 i 1937 r. uczestniczył w manewrach w macierzystym pułku oraz 43 Pułku Piechoty. W 1939 r. ukończył 6-tygodniowy kurs oficerów administracyjnych w Centrum Szkolenia Oficerów Rezerwy w Różanie nad Narwią. Zawodowo dyrektor szkoły III kategorii w Wiśniowcu (woj. wołyńskie).

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Zmobilizowany 24 sierpnia 1939 r. do 43 Pułku Piechoty, z którym uczestniczył w kampanii wrześniowej od 1 do 29 września 1939 r. Brał udział w bitwach pod Wólką Radziechowską i Rawą Ruską.
Pracował następnie pod okupacją sowiecką w Polskiej Szkole w Wiśniowcu aż do momentu przekazania jej Sowietom 19 lutego 1940 r. Tego dnia został aresztowany i uwięziony w więzieniu w Krzemieńcu, gdzie przebywał do 2 stycznia 1941 r. Kolejnym etapem jego drogi, trwającym do 25 lutego 1941 r., był jego pobyt w więzieniach w Charkowie, Syzraniu, Czelabińsku i Swierdłowsku. W okresie od 25 lutego do 26 września 1941 r. więzień sowieckich obozów pracy w Birżach, Patkinie, Prystarze. Zwolniony na mocy „amnestii” w 1941 r. przebywał miesiąc w Barnaule, a następnie udał się do Taszkientu i Samarkandy, gdzie znalazł pracę w kołchozie niedaleko miasta.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

15 lutego 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR i został wcielony do 23 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty stacjonującego w Kenimechu w Uzbeckiej SSR. Po ewakuacji Pułku w sierpniu 1942 r. na Bliski Wschód po ukończeniu trzytygodniowego kursu dowódców zwiadu został odkomenderowany do zwiadu 23 Pułku Piechoty (13.11-12.12.1942 r.). Od lutego 1944 r. uczestnik kampanii włoskiej – walk w północnych Apeninach, nad rzeką Senio, o Bolonię czy w Równinie Lombardzkiej – w szeregach 5 Batalionu Strzelców Karpackich 2 Karpackiej Brygady Strzelców 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu w stopniu porucznika (nr ewid. 3 DSK/1906/385). 17 października 1946 r. przeniesiony do Centrum Wyszkolenia 3 DSK. W Wielkiej Brytanii żołnierz Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

LOSY POWOJENNE

Powrócił do Polski.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych (nr legit. 115/45), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Gwiazda Italii, Gwiazda 1939-45, Defence Medal

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych; Indeks Represjonowanych

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW