SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Władysław Łokietek


14/05/1920 – 14/10/1993
IMIĘ: Władysław
NAZWISKO: Łokietek
IMIĘ OJCA: Władysław
IMIĘ MATKI: Janina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Kicińska
DATA URODZENIA: 14/05/1920
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 14/10/1993
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Aresztowany przez NKWD w 1940 r. w Białymstoku, więziony w Białymstoku, Baranowiczach, Orszy, skazany w maju 1940 r. na 8 lat łagrów. Od 27.06.1940 do połowy sierpnia 1941 r. w łagrach w Komi ASSR w rejonie Peczory, Koźwy, Workuty. Zwolniony w sierpniu 1941 r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

18.09.1941 r. wstąpił do tworzącej się w Tockoje Armii Polskiej w ZSRR, przydzielony do 6 Dywizji Piechoty. W sierpniu 1941 r. ewakuowany wraz z dywizją do Iranu. Od stycznia 1943 r. żołnierz 5 Kresowego Batalionu Ciężkich Karabinów Maszynowych. Stacjonował w Persji, Iraku, Palestynie i Egipcie. Od 20.02.1944 r. uczestniczył wraz z macierzystym batalionem w kampanii włoskiej 2 Korpusu, w tym w bitwie o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię (nr ewid. 1920/22), w stopniu podporucznika. 20.09.1946 r. wraz z 5 Baonem przeniesiony do Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

Powrócił do Polski.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych (nr legit. 8829), Krzyż Monte Cassino (nr legit. 24466), Medal Wojska (trzykrotnie), Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Defence Medal, Gwiazda Italii, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (nr legit. 7797, 1969 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Warszawa
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych; Indeks Represjonowanych; krzyz.montecassino.eu

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW