SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Wojciech Antoszewski


31/07/1919 –
IMIĘ: Wojciech
NAZWISKO: Antoszewski
IMIĘ OJCA: Wojciech
IMIĘ MATKI: Józefa
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 31/07/1919
MIEJSCE URODZENIA: kolonia Nidawa (pow. łucki, woj. wołyńskie)
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Od maja 1936 r. członek Przysposobienia Wojskowego Konnego „Krakusi” przy szwadronie zapasowym 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich stacjonującym w Łucku.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.: do 17 września 1939 r. w PWK „Krakusy” szwadronu zapasowego 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. 10 lutego 1940 r. deportowany wraz z rodziną przez Sowietów na zesłanie do obw. archangielskiego – posiołek Słobodczikowo, rej. leński.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

27 marca 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR. Żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu (nr ewid. 3 DSK/1919/17): początkowo w 9 Batalionie Strzelców Karpackich 3 Brygady SK. Po przebytej na Bliskim Wschodzie operacji w sierpniu 1942 r., w lutym 1943 r. przeniesiony do 12 Pułku Ułanów Podolskich 3 DSK. W stopniu ułana uczestniczył w kampanii włoskiej 2 Korpusu, w tym w bitwie o Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

W 1947 r. Wojciech Antoszewski powrócił z Wielkiej Brytanii do kraju.

POSIADANE ODZNACZENIA

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska, Krzyż Monte Cassino, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, The War Medal, Defence Medal, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wola Pniewska, gm. Pniewy, woj. mazowieckie
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Rodzina Antoszewskich – ojciec Wojciech (ur. 1884, syn Baltazara), matka Józefa (ur. 1896, córka Wincentego) oraz bracia Tadeusz (ur. 1921 r.), Eugeniusz (1923), Jerzy (1926) i siostra Jarmiła (1929) – została wraz z Wojciechem deportowana na Syberię (11 Uczastok, pos. Słobodczikowo, rej. leński, obw. archangielski), gdzie pracowali przy wyrębie lasu. Rodzina została zwolniona z zesłania 9 września 1941 r. w Uljanowsku, obw. uljanowski. Z dostępnych informacji archiwalnych wiadomo, że rodzice i siostra Jarmiła repatriowali się do Polski w 1946 r.
Brak danych o losie Eugeniusza i Jerzego po roku 1941.
Tadeusz (podobnie jak Wojciech) w lutym 1942 r. wstąpił jako ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR, by następnie po ewakuacji do Iranu, przez Irak i Palestynę drogą południową dotrzeć do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Wielkiej Brytanii. Żołnierz 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka – zwiadowca przy dowódcy pułku, działonowy. Przebył cały szlak bojowy Dywizji (Francja, Belgia, Holandia, Niemcy), a następnie w służbie w trakcie okupacji Niemiec w latach 1945-1947, kiedy to powrócił do Polski. Aktywny działacz środowiska weteranów 1 Dywizji Pancernej.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych; Indeks Represjonowanych; publikacja Związku Karpatczyków 3 DSK w Londynie pt. „Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987”, Londyn 1991 r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW