SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Ryszard Leopold Taratuła


12/11/1926 –
IMIĘ: Ryszard Leopold
NAZWISKO: Taratuła
IMIĘ OJCA: Marian
IMIĘ MATKI: Apolonia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Zalitacz
DATA URODZENIA: 12/11/1926
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Syn przodownika Policji Państwowej m. Lwowa – Mariana Taratuły – żołnierza Legionów Polskich, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Ojciec Marian (syn Gabriela, ur. 1897 r.) dostał się do niewoli sowieckiej – więzień obozu jenieckiego w Ostaszkowie. W 1940 r. zamordowany przez Sowietów w Kalininie (obecnie Twer), pochowany na cmentarzu w Miednoje. Pan Ryszard został deportowany wraz z mamą Apolonią (ur. 1900 r., córką Teodora i Karoliny) i siostrą Elżbietą ( ur. 1928 r.) 13.04.1940 r. ze Lwowa do miejscowości Bukoń w obw. semipałatyńskim Kazachskiej SSR, by w kwietniu 1942 r. wstąpić do Armii Andersa.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W kwietniu 1942 r. wstąpił jako ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR w Ługowaja (Kazachska SSR). Został wcielony do 10 Dywizji Piechoty. Po ewakuacji z Armią na Bliski Wschód oraz utworzeniu 2 Korpus żołnierz 6 Batalionu Strzelców Karpackich 2 Brygady 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu (nr ewid. 3 DSK 1926/26) w stopniu starszego strzelca. Uczestnik kampanii włoskiej, w tym bitwy o Monte Cassino. W 1946 r. ewakuował się wraz z wojskiem do Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino, Medal Wojska, Defence Medal, Gwiazda Italii, The War Medal 1939-1945 (1946 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Mama Apolonia wraz z córką Elżbietą przeżyły zesłanie w tej samej miejscowości w Kazachstanie, by w 1946 r. repatriować się do Polski.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych; Indeks Represjonowanych; publikacja Związku Karpatczyków 3 DSK pt. ” Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987″, Londyn 1991 r.; Mieczysław Kuczyński „Szkoła Karpacka 1943-48”, Londyn 1992 r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW