SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Feliks Abramowicz


17/02/1890 – 19/11/1985
IMIĘ: Feliks
NAZWISKO: Abramowicz
IMIĘ OJCA: Leon
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 17/02/1890
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: 19/11/1985
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU: nieznane
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Przedwojenny mierniczy przysięgły w Wilnie. Podporucznik Korpusu Oficerów Rezerwy Piechoty Wojska Polskiego (PKU Łuck).

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Internowany na Litwie 19.09.1939 r. – przebywał w obozie w Zawiasach. Po zajęciu Litwy przez ZSRR został przeniesiony 13.07.1940 r. do obozu dla żołnierzy polskich Kozielsk II. W okresie 02.07-03.09.1941 r. przebywał w obozie w Griazowcu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

03.09.1941 r. wstąpił w Tatiszczewie ochotniczo do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem gen. W. Andersa. Oficer Służby Geograficznej 2 Korpusu, uczestnik kampanii włoskiej. W bitwie o Monte Cassino w szeregach 312 Polowej Składnicy Map (nr ewid. 1890/6, w stopniu podporucznika).

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, mieszkał w Londynie. Zmarł po długiej chorobie w Londynie 19.11.1985 r. Msza pogrzebowa odbyła się 27.11 kościele oo. Benedyktynów w dzielnicy Ealing.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 47456)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania (Londyn)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Rocznik Oficerski Rezerw 1934”, Warszawa 1934, s. 861; Jan Pięta, Wanda Krystyna Roman, Maciej Szczurowski „Polacy internowani na Litwie 1939-1940”, Warszawa 1997, s. 249; Indeks Represjonowanych IPN; krzyz.montecassino.eu; „Dziennik Polski” 23.11.1985 r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW