SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Ludwik Ziobrowski


7.08.1905r. – 9.06.1946r.
IMIĘ: Ludwik
NAZWISKO: Ziobrowski
IMIĘ OJCA: Walerian
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 7.08.1905r.
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 9.06.1946r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii – miejsce 16F-5, ekshumowany
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Od 12.09.1923r. do 1.07.1924r. był uczniem 54 klasy Szkół Podchorążych, a w latach 1924-1926 uczeń Oficerskiej Szkoły Piechoty w Warszawie.
27.07.1926r. Prezydent RP mianował go podporucznikiem ze starszeństwem z dniem 15.08.1926r. i 37 lokatą w korpusie oficerów piechoty, a minister spraw wojskowych wcielił go do 6 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie.
15.08.1928r.- został awansowany na porucznika ze starszeństwem z dniem 15.08.1928r. i 68 lokatą w korpusie oficerów piechoty.
27.06.1935r. został awansowany na stopień kapitana ze starszeństwem z dniem 1.01.1935r. i 224 lokatą w korpusie oficerów piechoty.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1939r. dowodził 3 kompanią.Od 1940r. więziony był w obozie NKWD w Griazowcu.Po uwolnieniu pełnił służbę w 13 Pułku Piechoty.
15.12.1941r. został awansowany na stopień majora.
Od 25.03.1942r.był zastępcą dowódcy tego oddziału.
W marcu 1943r. został zastępcą dowódcy 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców .
Od listopada 1943r. był dowódcą 14 Wileńskiego Batalionu Strzelców.W tym czasie został awansowany na stopień podpułkownika.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Uczestniczył w kampanii włoskiej, m.in. w bitwie o Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 100
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8793
Medal Niepodległości / 23.12.1933r./
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 16237

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Kombatant- czasopismo nr 10 z 2022r.
Polscy Zołnierze – uczestnicy walk o Monte Cassino
Polscy Zołnierze w walce w kampanii włoskiej 1943-1945
„Lista 163 Polaków i Obywateli polskich i innych narodowości przebywających w obozie w Griazowcu”
Andrzej Suchcitz- red. „5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947.Zarys dziejów.” Londyn 2012
Tadeusz Kryska-Karski.Henryk Barański.- „Piechota Polska 1939-1945”- zeszyt 15 Londyn 194

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW