SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Eugeniusz Prześlakowski


– lutego 2003r.
IMIĘ: Eugeniusz
NAZWISKO: Prześlakowski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA:
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: lutego 2003r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Gdańsk
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Maturę gimnazjalną zdał w 1930r.
Równocześnie z nauką w gimnazjum zdobywał podstawowe wykształcenie muzyczne. Służbę
Wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rawie Ruskiej w latach 1930-1931.
W 1936r. otrzymał tytuł ukończenia Akademii Medycznej Weterynaryjnej we Lwowie.
W 1939r. po ćwiczeniach wojskowych awansował do stopnia podporucznika rezerwy.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

1 września 1939r.był lekarzem weterynarii w 11 Pułku Artylerii Polowej, który brał udział w walkach 11 Karpackiej Dywizji Piechoty gen.P.Ketlinga w Armii „Karpaty” i „Małopolska”.
Uczestniczył w bitwie w Lasach Janowskich 15 i 16 września, gdy 11 Dywizja zniszczyła niemiecki pułk pancerny „Germania”.W końcowej fazie walk, 22 września, był kontuzjowany.
Został uwięziony przez NKWD na dwa miesiące, a następnie wywieziony do Archangielska z wyrrokiem skazującym na wieloletni pobyt w sowieckich łagrach.
Po układzie Sikorski-Majski został zwolniony, do Wojska Polskiego wstąpił w Buzuku /ZSRR/, gdzie otrzymał przydział do 7 PAL, a potem do Sztabu 10 Dywizji Piechoty.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Na Srodkowy Wschód przybył 1 kwietnia przez Iran do Palestyny.
6 maja 1942r. na własną prośbę otrzymał przydział do 1 Brygady 3 DSK na stanowisko oficera łącznikowego.
Do włoskiego Taranto przybył w wielkim konwoju 21 grudnia 1943r.
10 stycznia 1944r. został ciężko ranny w wypadku samochodowym.Po wyleczeniu w końcu marca 1944r. powrócił do 1 Brygady.
Brał udział w obronie nad rzeką Sangro, w bitwie o Monte Cassino, w pościgu nad Adriatykiem, w walkach o Ankonę i dalszych walkach do linii „Gotów”, czyli do Rimini, potem w Apeninie Emiliańskim.
W 1945r. brał udział w obronie nad rzeką Senio i w ostatniej bitwie we Włoszech, o Bolonię.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie, w 1946r. wraz z 3 Kompanię Sanitarną wyjechał do Anglii.
Do Polski powrócił w 194r.
Pracę zawodową godził z pracą społeczną w ruchu kombatanckim i harcerskim.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino
Krzyż Zasługi z Mieczami
Medal za Wojnę 1939-1945
oraz brytyjskimi: Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Medal Obronny

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Zygmunt Odrowąż-Zawadzki – Kombatant czasopismo nr 11 z 2003r.
Polacy-uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945
Odznaczeni Krzyżem Monte Cassino

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW