SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Tadeusz Mieczysław Czerkawski


6 maja 1919r. – 17.10.2012r.
IMIĘ: Tadeusz Mieczysław
NAZWISKO: Czerkawski
IMIĘ OJCA: Kazimierz
IMIĘ MATKI: Zofia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Porębska
DATA URODZENIA: 6 maja 1919r.
MIEJSCE URODZENIA: Stanisławów
DATA ŚMIERCI: 17.10.2012r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz w Piasecznie
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Absolwent Liceum Handlowego w Białymstoku / 1933-1939/.
1 sierpnia 1939r.- powołany do 48 kompanii 17 batalionu Junackich Hufców Pracy i zatrudniony przy budowie umocnień wojskowych we wsi Gliniski k/Augustowa.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

9 września 1939r. wraz z całym batalionem udał się do Lidy, gdzie 17 września 1939r. jego batalion rozwiązano.Po powrocie do domu włączył się do struktury konspiracyjnej Stronnictwa Narodowego jako młodzieżowy działacz.
Ze względu na grożbę aresztowania przedostał się do Warszawy / 30.11.1939r./ gdzie kontynuował działalność konspiracyjną.
Podczas akcji kurierskiej w drodze do Lwowa 19 lutego 1940r.- został aresztowany przez NKWD, a nastPnie osądzony w więzieniach w Przemyślu, Dniepropietrowsku i Charkowie.Za swoją działalność został skazany na3 lata łagru w Pulsach, w rejonie Morza Białego
Buzułuk.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

9 września 1941r. po podpisaniu Układu Sikorski-Majski został objęty amnestią i po zwolnieniu z łagru wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen.W.Andersa.Został przydzielony do kompanii szkolnej, a następnie w stopniu starszego strzelca jako zastępca dowódcy plutonu do 28 Pułku Piechoty.Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Iraku /Khanagin-Oizil Ribat/, dalszą służbę pełnił w 3 Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej, z którym walczył podczas kampanii włoskiej w stopniu kaprala podchorążego.Za niespotykane męstwo i odwagę w bitwie o Monte Cassino i Monte Bordone oraz nad rzeką Sintrą został odznaczony w lutym 1945r. przez wizytującego jednostkę gen.Anders – Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari oraz awansem na stopień podporucznika.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie – oficer inspekcyjny w niemieckim obozie jenieckim w Brindisi.
Do Polski powrócił w sierpniu 1947r. i zamieszkał z żoną / żołnierzem Batalionu „Parasol”/ w Lodzi.
W kraju nie uznano jego stopnia oficerskiego i pózniej zatrzymano go w siedzibie SB., w 1953r. pod różnymi zarzutami.
Wg innych relacji wrócił 3 sierpnia 1945r. do Polski.Zamieszkał w Lodzi, gdzie pracował w księgowości, a potem w planowaniu.
W ZBOWiD był Przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zołnierzy PSZ na Zachodzie.
Bezskutecznie zbiegał o realizację obietnicy Marszałka Roli-Żymierskiego odznaczenia uczestników bitwy o Monte Cassino Krzyżem Grunwaldu i awansowania o stopień wyżej.
Był inicjatorem założenia Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. w kultowaniu tradycji karpackich w Wojsku Polskim, utrzymując ścisły kontakt z jednostkami piechoty górskiej, a w szczególności z 22 Karpacką Brygadą Piechoty Górskiej.
Autor kssiążek „Byłem Zołnierzem gen.Andersa”, „W więzieniu i łagrze 1940-1941 – ja socjalno-opusnyj element”, „Sztafeta Wolności”
Aktywnie uczestniczył

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939r”
Nagroda honorowa Świadek historii”
Krzyż Zesłańców Sybiru i inne polskie i brytyjskie odznaczenia

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Polska – Lódż
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Jan Szostak – Zeszyty Historyczne – Kawalerowie Orderu Wojennego Virtutti Militari w kraju i na obczyżnie cz.II – Wojenne i powojenne losy Kawalerów Orderu Wojennego VM / noty biograficzne/ 2005r.
Podporucznicy artylerii PSZ
Polacy- uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945
Oficerowie 3 Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW