SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Czesław Gerwel


1913 – 1991
IMIĘ: Czesław
NAZWISKO: Gerwel
IMIĘ OJCA: Stefan
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 1913
MIEJSCE URODZENIA: Sejny (pow. Suwałki, woj. białostockie)
DATA ŚMIERCI: 1991
MIEJSCE ŚMIERCI: Sejny (pow. Sejny, woj. podlaskie)
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Parafialny w Sejnach
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli przez Sowietów 22.09.1939 r. we Lwowie. Więziony w obozie jenieckim w Równem, od 11.06.1940 r. – w Siewżełdorłag (Komi ASSR), a na koniec w obozie w Juży. Uwolniony z niewoli na mocy Układu Sikorski – Majski.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 03.09.1941 r. w Tatiszczewie. Podporucznik 15 Wileńskiego Batalionu Strzelców „Wilków” 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu – nr ewid. 1913/177. Uczestnik kampanii włoskiej 2 Korpusu, w tym bitwy o Monte Cassino. Awansowany do stopnia kapitana.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 16992)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Polska (Sejny)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Czesław Gerwel pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Sejnach w grobie wraz ze Szczepanem Gerwelem (1885-1965) i Zofią (1890-1968) – rodzicami ?

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji Znaki Pamięci; Indeks Represjonowanych IPN; krzyz.montecassino.eu; archiwum WBH CAW

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Grób rodzinny Czesława Gerwela na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, stan w listopadzie 2022 r.; źródło: archiwum Fundacji Znaki Pamięci