SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Henryk Jerzy Piotrrowski


19.01.1927r. – 12.04.1998r.
IMIĘ: Henryk Jerzy
NAZWISKO: Piotrrowski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 19.01.1927r.
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 12.04.1998r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Rzym
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Campo Verano -Rzym
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Elew Podchorążówki broni pancernej w Modlinie i artylerii prrzeciwlotniczej w Trawguttowie

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939r. podczas której został ranny pod Brzeżanami.
Po przedostaniu się na Węgry został internowany.
W styczniu 1940r. uciekł z obozu i przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji, gdzie wstąpił do tworzącej się armii polskiej.
Po kapitulacji Francji przebywał w Plymouth / Wielka Brytania/ na wojskowych kursach szkoleniowych.
W lipcu 1942r. przerzucony na Bliski Wschód.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W X.1942r. przydzielony do 2 Korpusu Polskiego jako dowódca baterii artylerii p/lotniczej.
Uczestniczył w bitwie o Monte Cassino i w kampanii adriatyckiej.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu wojny współpracował w organizowaniu ewakuacji 2 Korpusu Polskiego do Anglii oraz rodzin polsko-włoskich do Argentyny i innych krajów.
Do Anglii wyjechał w XII.1947rr.z ostatnim oddziałem alianckim.
Po rocznym kursie uzyskał dyplom londyńskiej Szkoły Handlu Zagranicznego.W XI.1954r. rozpoczął pracę w agencji turystycznej RAPTIM.Zadaniem Piotrowskiego było zorganizowanie i otwarcie w Rzymie /1955r/tego międzynarodowego biura dla misjonarzy.
Przez szereg lat zajmował się prowadzeniem rzymskiego biura rozwoju międzynarodowych organizacji i koordynowaniem współpracy istniejących na całym świecie biur organizacji.
W latach 1982-1987 był v-prezesem -RAPTIM-u.
W marcu 1980r. papież Jan Paweł II mianował go Komandorem Orderu Sw.Grzegorza Wielkiego .
Działał także aktywnie w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów we Włoszech, będąc do ostatnich chwil życia sekretarzem generalnym związku.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Monte Cassino
Brytyjska Gwiazda 1939-1945

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Parafia św.Stanisława BM – Rzym.Fundacja Rzymska im.J.S.Umiastowskiej
„Groby polskie na cmentarzach Rzymu” Monumenta Poloniae in Italia – Maria Irena Kwiatkowska -Instytut Sztuki PAN – Fundacja Rzymska im.J.S.Umiastowskiej Warszawa 1999

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW