SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Wiktor Pyc


10.04.1916r. – 19.07.2016r.
IMIĘ: Wiktor
NAZWISKO: Pyc
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 10.04.1916r.
MIEJSCE URODZENIA: Janów Lubelski
DATA ŚMIERCI: 19.07.2016r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Lublin
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W X.1939r. na Wołyniu został aresztowany przez NKWD za rzekome szpiegostwo i skazany na 5 lat łagrów.Wywieziono go do kraju Ałtańskiego na Syberii.
Na mocy układu Sikorski-Majski został objęty amnestią i wyszedł na wolność

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W sierpniu 1942r. wstąpił do Armii gen.Andersa i służył w5 Lwowskim Dywizjonie Artylerrii Przeciwlotniczej.
Od lutego1944r. w składzie 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie.
Uczestnik kampanii włoskiej.

LOSY POWOJENNE

Do 1965r. mieszkał w Wielkiej Brytanii.Po powrocie do Polski zamieszkał w Lublinie.Pracował jako monter w PKS.
17 kwietnia 2016r. w Lublinie odbyły się uroczystości 100 rocznicy urodzin.Z tej okazji otrzymał z rąk Józefa Kasprzyka p.o.szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych – pamiątkową szablę .Został odznaczony medalem „Pro Patria”.

POSIADANE ODZNACZENIA

27.11.2009r. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski-„Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz działalność kombatancką ispołeczną, za osiągnięcia w podejmowanej
z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej”.
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino
Medal „Pro Patria” oraz inne polskie i brytyjskie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
do 1965r. – Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH
SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW