SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Adam Antoni Artur Bieliński


18.08.190rr. – 5 kwietnia1988r.
IMIĘ: Adam Antoni Artur
NAZWISKO: Bieliński
IMIĘ OJCA: Antoni
IMIĘ MATKI: Marria
NAZWISKO RODOWE MATKI: Jasieńska
DATA URODZENIA: 18.08.190rr.
MIEJSCE URODZENIA: Bidziny woj.kieleckie
DATA ŚMIERCI: 5 kwietnia1988r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU: grób rodzinny w Bidzinach Polska
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W grudniu 1918r. uciekł ze szkoły i wstąpił ochotniczo do organizującego się w Lublinie pózniejszego 7-go Pułku Ułanów.Po kilku dniach rozpoznany,miał 14 lat, odesłany do domu.
W wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. uczestniczy l jako ochotnik w szeregach 1 Pułku Szwoleżerów.Ranny pod Płońskiem 16 sierpnia.W barwach tego Pułku od listopada1923r. do września 1924r..Uczeń Szkoły Podchorążych Rezerwy nr 3 przy 3 Dywizji Kawalerii w Biedrusku,którą ukończył jako plutonowy podchorąży.
Zaliczył dwa lata ekonomii politycznej na Uniwersytecie Poznańskim, odbył w 1927rr. 6-tygodniowe ćwiczenia w rezerwie w 10 Pułku Strzelców Konnych.
W 1929r. uczestniczył w 6-tygodniowym kursie uzupelniającym w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu i w marcu 1930r. został powołany z rezerwy do służby czynnej w stopniu podporucznika ze starszeństwem z 1.01.1928r. z przydziałem do 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
Początkowo dowodził plutonem, po awansie w marcu 1933r. na porucznika i przemianowaniu na oficera służby stałej oraz po odbyciu w 1935r./ II-VIII/ kursu dowódców szwadronu w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, do 1939r. dowodził szwadronem.
Dobry jezdziec, brał udział z niezłymi wynikami w licznych miejscowych konkursach hipicznych.
W 1936r. zajął II miejsce indywidualnie w zawodach militari.
Z dniem 19 marca 1939r. awansował do stopnia rotmistrza,został adiutantem I Wiceministra Spraw Wojskowych gen.dyw.J.Głuchowskiego.
Przedostał się z Polski na Zachód.
Z dniem 19 marca 1939r. awansował do stopnia rotmistrza,

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Od 1939r. służył w PSZ we Francji, potem w Wielkiej Brytanii.Do września 1940r. na stanowisku dowódcy plutonu i szwadronu w 10 Pułku Strzelców Konnych.Potem w 1 Brygadzie Strzelców, od września 1941r.do czerwca 1942r.kolejno dowódca szwadronu, adiutant i zastępca dowódcy I Oddziału Rozpoznawczego.
W czerwcu 1942r.wysłany do Iraku, gdzie 9 września 1942r. został zaliczony do rezerwy oficerskiej dowódcy Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Skierowany do 4 Dywizji Piechoty, już 12 listopada 1942r. objął funkcję zastępcy dowódcy 15 Pułku Kawalerii Pancernej / 15 Pułku Ułanów Poznańskich/.
W m-cach czerwiec-lipiec 1943r.odbył kurs dowódców oddziałów broni pancernej w Deir Suncid.
Z dniem 1 marca 1944r.w.awansowany do stopnia majora.
Uczestniczył w walkach 15 Pułku Ułanów Poznańskich o Monte Cassino, Ankonę oraz Linię Gotów.
2 sierpnia 1944r. z dniem 1 sierpnia awansowany do stopnia podpułkownika.
4 sierpnia obejmuje dowództwo 12 Pułku Ułanów Podolskich.Dowodził krótko do 30 .10.1944r.
26.10.1944r. został dowódcą 15 Pułku Ułanów Poznańskich.Dowodzenie oficjalnie objął 4.11.1944r..Stanowisko to zajmował aż do demobilizacji i rozwiązania oddziału.

LOSY POWOJENNE

Po zwolnieniu 6 września 1948r. jako ostatni ułan poznański z Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia zamieszkał w Londynieł.
Do1986r. był prezesem Koła Ułanów Poznańskich im.gen.W.Andersa.
By także Przewodniczącym Kapituły Znaku Pułkowego, a przez ostatnie 10 lat przewodniczył rownocześnie Kołu Pułkowemu Ułanów Lubelskich.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
3-krotnie Krzyż Waleczny / raz za wojnę 1920r., 2-krotnie za kampanię włoską/
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino
amerykańska Legia Zasług w stopniu oficera
włoski Krzyż za Męstwo Wojskowe

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Od 1933r. żonaty z Janiną Jadwigą Skarzyńską.
Ostatni męski potomek senatorskiego rodu herbu Szeliga

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Polacy- uczestnicy bitwy o Monte Cassino

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW