SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Wiktor także Victor Szyryński także Szyrynski


10 pazdziernika 1913r. – 21 lutego 2007r,
IMIĘ: Wiktor także Victor
NAZWISKO: Szyryński także Szyrynski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 10 pazdziernika 1913r.
MIEJSCE URODZENIA: Sankt Petersburg
DATA ŚMIERCI: 21 lutego 2007r,
MIEJSCE ŚMIERCI: Ottawa
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Wczesne dzieciństwo spędził w Finlandii, skąd z rodzicami powrócił do Polski.
Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując dyplom lekarza psychiatry.
Objął stanowisko starszego asystenta na ||Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.Aktywny harcerz Okręgu Wileńskiego.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej osadzony przez Sowietów w więzieniach na Lubiance i Butyrki, a także w Mińsku i Gorkim.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W 1941r. wstąpił do Armii gen.Andersa w ZSRR.Oficer Wojska Polskiego, w czasie wojny specjalista, neuropsycholog w 6 Batalionie Sanitarnym 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty.
W 1946r. wykładowca na Studiach Polonistycznych przy Instytucie Polskim w Bejrucie.

LOSY POWOJENNE

Wyemigrował do Kanady.Podpułkownik rezerwy Kanadyjskich Sił Zbroinych.Kontynuował karierę naukową.
Autor 65 prac naukowych z zakresu psychiatrii, neurlogii, psychologii i higieny psychicznej, związany zawodowo z licznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, głównie w Ottawie.
Uniwersytet Ottawski – prof.zwycz.psychiatrii na Wydz.|Medycznym i na Wydz.Psychologii.
prof.Uniwersytet Carleton, Uniwersytet Saint Paul – prof., i dyrektor Centrum Psychiatrii Pastoralnej.
Ponadto:USA-prezes Akademii Medycyny Psychosomatycznej, Uniwersytet Północna Dakota w Grand Forks – profesor i dyrektor Wydz.Psychiatrii.
Członek założyciel Kanadyjskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek rzeczywisty /Fellow/ Królewskiego Kolegium Lekarskiego w Kanadzie, Królewskiego Kolegium w Wielkiej Brytanii, Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Amerykańskiego Kolegium Lekarskiego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Amerykańskiej Akademii Neurologicznej, Akademii Medycyny Psychosomatycznej, członek zwyczajny Towarzystwa Badań Naukowych Sigma XI oraz wielu innych stowarzyszeń naukowych.
Konsultant psychiatrii i neurologii szpitali klinicznych w Ottawie.Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyżnie od 1985r.
Działacz organizacji polonijnych m.in.przewodniczący Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce /1957-1959/,członek Kanadyjsko- Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto, członek Stowarzyszeń Polskich |Kombatantów w Kanadzie, delegat Naczelnictwa ZHP na Kanadę /1948-1958/.Reanimował polską działaność harcerską w Kanadzie po zakończeniu wojny.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski -1989
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Armii Krajowej
wszystkie odznaczenia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Kanada
Krzyż św.Grzegorza ? Order of St.Gregory the Great/
Kawaler Orderu Grobu Bożego w Jerozolimie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Kanada
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Kto jest kim w Polonii Kanadyjskiej 1993”- Wydanie II KTO Publishing Toronto 1993
Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie – Koło Nr 8 -Ottawa
Kanadyjscy psychiatrzy
Oficerowie lekarze Polskich Sił Zbrojnych
Polacy-wojskowi armii kanadyjskiej
Polonia w Kanadzie
Zołnierze Wojska Polskiego na emigracji w Kanadzie po II wojnie światowej

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW