SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Franciszek Ksawery Aleksander ałaszeskul vel Bałaszeskut


3 grudnia 1888r. – 27 kwietnia 1951r.
IMIĘ: Franciszek Ksawery Aleksander
NAZWISKO: ałaszeskul vel Bałaszeskut
IMIĘ OJCA: Michał
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 3 grudnia 1888r.
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 27 kwietnia 1951r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz w Minneapolis -Saint Mary s jako Francis Balaszeskul
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1906 r.ukończył C.K.IV Gimnazjum we Lwowie.Ukończył studia medyczne uzyskując tytuł naukowy doktora.
W czasie I wojny światowej walczył w szeregach cesarskiej i królewskiej Armii.Został przydzielony do Pułku Piechoty Nr 30.Na stopień asystenta lekarza rezerwy został mianowany ze starszeństwem z dniem 1 marca 1915r., a na stopień starszego lekarza rezerwy ze starszeństwem z dniem 1 lutego 1917r. w korpusie oficerskim lekarzy wojskowych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r.został przyjęty do Wojska Polskiego.Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.
W stopniu porucznika lekarza pełnił funkcję dowódcy pociągu szpitalnego nr 15 w Radomiu, działającego w strukturze służby sanitarnej Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce”.Na tym stanowisku 24 września 1920r. został zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920r. w stopniu kapitana w Korpusie Lekarskim, w grupie oficerów byłej armii austrio-węgierskiej.
Został awansowany do stopnia majora lekarza w korpusie oficerów z dniem 1 czerwca 1919r.

W latach 1923-1928 pełnił służbę w 6 Batalionie Sanitarnym we Lwowie na stanowisku zastępcy dowódcy batalionu.Został awansowany do stopnia podpułkownika lekarza ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1928r.
W 1931r. po likwidacji batalionu, został przeniesiony do 6 Szpitala Okręgowego we Lwowie na stanowisko pomocnika komendanta.
W grudniu 1932r. ogłoszono jego przeniesienie do 10 Szpitala Okręgowego w Przemyślu na stanowisko komendanta.
19 grudnia 1933r. został mianowany pułkownikiem ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1934r. i 2 lokatą w korpusie oficerów sanitarnych, grupa lekarzy.
7 czerwca 1934r. został przeniesiony do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu na stanowisko szefa sanitarnego.Następnie został przeniesiony do Dowództwa Okręgu Korpusu VI we Lwowie na stanowisko szefa sanitarnego.Był członkiem oddziału Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu.
W 1937r. został członkiem Wydziału Honorowego Klubu LKS Pogoń Lwów.Do 1939r. był członkiem Lwowskiej Izby Lekarskiej.Mieszkał we Lwowwie ul.Kadecka 7.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W czasie kampanii wrześniowej 1939r. pozostawał na stanowisku szefa sanitarnego Okręgu Korpusu VI we Lwowie.
12 wrzesnia 1939r. wyjechał do Zaleszczyk.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Do 1942r. – szef sanitarny Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie, a po reorganizacji został zastępcą szefa sanitarnego Armii Polsskiej na Wschodzie.
W czerwcu 1944r. został komendantem Szpitala Wojennego w Casamassima.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych /1922/, Złoty Krzyż Zasługi / 19.03.1936r./ za zasługi w służbie wojskowej
Medal Nieodległości /9.11.1933r./, za pracę w dziele odzyskania niepodległości
Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia
Złoty Krzyż Zasługi Cywilnej z Koroną na wstążce Medalu Waleczności
Krzyż Wojskowy Karola

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Polacy- uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945
Polscy lekarze w kampanii wrześniowej
Wojskowi związani ze Lwowem
Wojskowi związani z Przemyślem
Żołnierze Wojska Polskiego na emigracji w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej
Oficerowie 6 Batalionu Sanitarnego
Lwowski Klub Sportowy Pogoń Lwów
Stefan Wojtkowiak „Lancet i karabin” – dzieje szkolnictwa medycznego w Wosku Polskim- Wydawnictwo MON Warszawa 1973r.
Włodzimierz Witczak „Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1946”
Mieczysław Wanago – „Działania jednostek saitarnych 2 Korpusu Polskiego podczas bitwy o Monte Cassino”.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort