SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Franciszek Bałaszeskul


03/12/1888 – 27/04/1951
IMIĘ: Franciszek
NAZWISKO: Bałaszeskul
IMIĘ OJCA: Michał
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 03/12/1888
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 27/04/1951
MIEJSCE ŚMIERCI: USA
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz w Minneapolis -Saint Mary s jako Francis Balaszeskul
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1906 r. ukończył C.K. IV Gimnazjum we Lwowie. Ukończył studia medyczne, uzyskując tytuł naukowy doktora.
W czasie I wojny światowej walczył w szeregach cesarskiej i królewskiej Armii. Został przydzielony do 30 Pułku Piechoty. Na stopień asystenta lekarza rezerwy został mianowany ze starszeństwem z dniem 1 marca 1915r., a na stopień starszego lekarza rezerwy ze starszeństwem z dniem 1 lutego 1917 r. w korpusie oficerskim lekarzy wojskowych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. został przyjęty do Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W stopniu porucznika lekarza pełnił funkcję dowódcy pociągu szpitalnego nr 15 w Radomiu, działającego w strukturze służby sanitarnej Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce”. Na tym stanowisku 24 września 1920 r. został zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920 r. w stopniu kapitana w Korpusie Lekarskim, w grupie oficerów byłej armii austro-węgierskiej.
W latach 1923-1928 pełnił służbę w 6 Batalionie Sanitarnym we Lwowie na stanowisku zastępcy dowódcy batalionu. Został awansowany do stopnia podpułkownika lekarza ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1928 r. W 1931 r. po likwidacji batalionu został przeniesiony do 6 Szpitala Okręgowego we Lwowie na stanowisko pomocnika komendanta. W grudniu 1932 r. ogłoszono jego przeniesienie do 10 Szpitala Okręgowego w Przemyślu na stanowisko komendanta.
19 grudnia 1933 r. został mianowany pułkownikiem ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1934r. i 2 lokatą w korpusie oficerów sanitarnych, grupa lekarzy.
7 czerwca 1934 r. został przeniesiony do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu na stanowisko szefa sanitarnego. Następnie został przeniesiony do Dowództwa Okręgu Korpusu VI we Lwowie na stanowisko szefa sanitarnego. Był członkiem oddziału Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu.
W 1937 r. został członkiem Wydziału Honorowego Klubu LKS Pogoń Lwów. Do 1939 r. był członkiem Lwowskiej Izby Lekarskiej. Mieszkał we Lwowie przy ul. Kadeckiej 7.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. pozostawał na stanowisku szefa sanitarnego Okręgu Korpusu VI we Lwowie. 12 września 1939 r. wyjechał do Zaleszczyk.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Do 1942 r. szef sanitarny Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie, a po reorganizacji został zastępcą szefa sanitarnego Armii Polskiej na Wschodzie. W czerwcu 1944 r. został komendantem Szpitala Wojennego nr 1 w Casamassima we Włoszech.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu II wojny światowej i zakończeniu służby w 2 Korpusie wyemigrował do USA. Zmarł w 1951 r. w Minneapolis.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych (1922 r.), Złoty Krzyż Zasługi (19.03.1936 r.) za zasługi w służbie wojskowej,
Medal Niepodległości (09.11.1933 r.) za pracę w dziele odzyskania niepodległości, Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia, Złoty Krzyż Zasługi Cywilnej z Koroną na wstążce Medalu Waleczności, Krzyż Wojskowy Karola

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
USA
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Stefan Wojtkowiak „Lancet i karabin – dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim”, Warszawa 1973 r.
Włodzimierz Witczak „Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1946”
Mieczysław Wanago – „Działania jednostek sanitarnych 2 Korpusu Polskiego podczas bitwy o Monte Cassino”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW