SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Hempel


– 22/09/1956
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Hempel
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA:
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: 22/09/1956
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

I wojna światowa – żołnierz Legionów.Podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył w szeregach 2 Pułku Saperów.Do wojny w 1939r. pełnił funkcje m.in.wykładowcy Oficerskiej Szkoły Inżynierii, zastępcy dowódcy Batalionu Mostowego.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1940r. był kierownikiem Wydziału Wyszkolenia w Naczelnym Dowództwie Saperów.
W 1940r. w szeregach Wojska Polskiego we Francji.
W latach 1940-1942 był dowódcą kompanii saperów 1 Brygady Strzelców w Szkocji.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 1942r. przebywał na Środkowym Wschodzie, gdzie był szefem sztabu Dowództwa Saperów 2 Korpusu, a później dowódcą 5 Batalionu Saperów 5 Kresowej Dywizji Piechoty /1944/.
Podczas kampanii włoskiej był szefem saperów 5 KDP, a następnie w Bazie 2 Korpusu Polsskiego jako komendant Ośrodka Wyszkolenia Saperow.
W PKPR m.in.zastępca Inspektora Obwodowego w Blachshaw Moor.

LOSY POWOJENNE

Na emigracji był prezesem Koła SPK Nr 82 „Saper” i członek Zarządu Stowarzyszenia Saperów.
Pracował w firmie Hascoba Ltd.

POSIADANE ODZNACZENIA

Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

.G.- „Kawalerowie Virtuti Militari 1972-1945″Łukomski.B.Polak.A.Suchcitz – Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej-Koszalin 1997
A.Suchcitz – „Non Omnis Mariar- Polacy na londynrzu Brompton” – Aiutor – Warszawa 1992

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW