SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Władysław Kamiński


17/03/1897 – 17/05/1944
IMIĘ: Władysław
NAZWISKO: Kamiński
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 17/03/1897
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: 17/05/1944
MIEJSCE ŚMIERCI: Cole San Angelo
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W okresie szkolnym, w Siedlcach, zetknął się z Organizacją Młodzieży Narodowej Szkół Średnich.
W 1912r. został przyjęty do trójzaborowej organizacji konspiracyjnej „Przyszłość”/PET/, związanej z OMR.
W czerwcu 1915r. zdał maturę a jesienią znalazł się w szeregach 5 pułku piechoty Legionów Polskich.
Po powrocie z internowania, w listopadzzie 1918r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej.Brał udział w rozbrajaniu Niemców.
3 Kompania III Okręgu POW-okręg siedlecki – dowódca.Organizujące się siły na terenie Polasia wchodzą w skład 22 pułku piechoty ziemi siedleckiej, który powstał na rozkaz Min.Spraw Wojskowych 25 listopada 1918r.
Zaraz po wojnie polsko-bolszedwickiej podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im.St.Batorego w Wilnie, zakończone dyplomem w 1924r.
W tym czasie ożenił się z Sabiną z Sawickich.
Inicjaator powstania i członek wileńskiego oddziału Związku Legionistów Polskich.
W 1928r. zostaje posłem.Staartował z listy BBWR jako członek Związku Naprawy Rzeczypospolitej reprezentujący woj.wileńskie.Otrzyma ł mandat w kolejnych wyborach parlamentarnych w 1930 i 1935r.Po 1935r. znalazł się w grupie, która stanęła na czele parlamentarnego Klubu „Naprawa”.
1936r. – Rada Działaczy Społecznych – Komitet Centralny – wszedł w jego skład.
1938r. – senator z powiatu wilejskiego, oszmiańskiego i „Mołodeczna”.
Zarówno jako poseł tak i senator zaliczał sie do bardzo aktywnych parlamentarzystów.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W kapanii wrześniowej 1939r. jakooficer rezerwy.Był jedenym z pierwszych, którzy po zagarnięciu Wileńszczyzny przez ZSRR zaczął tworzyć organizację konspiracyjną.Jest autorem formuły przysięgi.
Aby integrować środowisko wilenskie wokół walki z okupantem wydaaje czasopismo „Polska w Walce”.
Aresztowany 11 kwietnia 1941r. został osadzony na Łukiszkach, przeniesiony do więzienia lefortowskiego w Moskwie.Był torturowany.Tam otrzymuje wyrok 29 lipca 1941r. – karę śmierci.
Amnestia ratuje mu życie.Chce walczyć z bronią w ręku.
Odmówił objęcia kierownictwa delegatury Ambasady RP w Taszkiencie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wstepuje w szeregi armii tworzonej przez gen.Andersa.Z jej pododziałami opuszcza terytorium ZSRR bierze aktywny udział w tworzeniu 5 Kresowej Dywizji Piechoty.W jej szeregach trafia na ziemię włoską.W bitwie o Monte Cassino dowodzi 13 batalioem 5 Dywizji Piechoty.
Poległ 17 maja 1944r. prowadząc atak na Cole San Angelo.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari IV kl.
Krzyż Niepodległości / 17.03.1938r./

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Tak po prostu- od Legionów do Monte Cassino.Władysław Kaminski.Osadnik kresowy, działacz społeczny, żołnierz” – dr Elzbieta Kossewska – Warszawa Grot-Zeszyty Historyczne rok V -2004 nr 22

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW