SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Kazimierz Draczyński


1909 –
IMIĘ: Kazimierz
NAZWISKO: Draczyński
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 1909
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W wojnie 1920r. uczestniczył jako harcerz-ochotnik.W okresier międzywojennym służył w 5 Pułku Ułanów Zasławskich jako dowódca plutonu, p.o.dowódcy szwadronu, 2 szwadronu c.k.m. i dowódca plutonu łączności.Pełnił również obowiązki Komendanta Szkoły Podoficerów Nadterminowych 2 Warszawskiej Dywizji Kawalerii.
W 1938r. zostaje skierowany do KOP, na stanowisko zastępcy dowódcy szwadronu „Druja”.Brał udział w sporcie WKKW.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1939r. w 1 Pułku Kawalerii KOP, jako oficer taktyczny pułku.Ranny w walce.Po wrześniowych walkach znalazł się w szpitalu.
Po wyjściu ze szpitala działał w ruchu oporu 5 Pułku Ułanów AK „Sokół.
W konspiracji awansował na stopień rotmistrza.
Brał udział w Powstaniu Warszawskim.Znalazł się w obozie jenieckim w Niemczech.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W 1945r. powołany do II Korpusu Polskiego.Z polecenia gen.Andersa w SPK, a następnie w PKPR.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie – Londyn.Prezes Koła Nr 5 Pułku Ułanów Zasławskich.Redaktor „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej” przez 6 lat.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW