SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Włodzimierz Cieński


6 kwietnia 1897r. – 20 stycznia 1983r.
IMIĘ: Włodzimierz
NAZWISKO: Cieński
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 6 kwietnia 1897r.
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 20 stycznia 1983r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Briequebec
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

12 pażdziernika 1915r. zdał wojenny egzamin dojrzałości w C.K. II Szkole Realnej we Lwowie, będąc wówczas prywatystą w VI kl.Odbył studia filozoficzne i teologiczne w Szwajcarii na Katalickim Uniwersytecie we Fryburgu Ojców Dominikanów.
Sakrament święceń kapłańskich otrzymał z rąk bp.Bolesława Twardowskiego.W latach II Rzeczypospolitej był księdzem w archidiecezji lwowsskiej.Początkowo posługiwał w parafiach w Zółkwii, Wełdziżu,Niżniowie, Zimnej Wodzie.
Podczas spowiadania wyznawców obrządku grekokatolickiego w Żółkwi zaraził się tyfusem plamistym.
Nastepnie przez cztery lata był dyrektorem zakładu wychowawczego im.Abrahamowiczów na Górze Wuleckiej we Lwowie.Z tego miejsca został proboszczem w Zimnej Wodzie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Od kwietnia 1939r. przez rok pełnił funkcję proboszcza kościoła św.Marii Magdaleny we Lwowie.
17 kwietnia 1940r. został aresztowany przez NKWD na plebanii kościoła św.Marii Magdaleny.Został początkowo uwięziony na Zamarstynowie, gdzie był brutalnie przesłuchiwany.
12 czerwca 1940r. został wywieziony do więzienia na Łubiance w Moskwie, skąd przeniesiono go do więzienia Lefortowo w Moskwie, a 8 maja 1941r.zakończono śledztwo w jego sprawie.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej z czzerwca 1941r. był w grupie Polaków, którzy w trybie pośpiesnym został skazany na karę śmierci w lipcu 1941r.Wraz z innymi skazanymi zostal ponownie osadzony na Łubiance , gdzie niespodzziewanie nocą 1/2 września 1941r. został zwolniony.
W Moskwie ks.Cieński poznał gen.Andersa i został przez niego namówiony do dalszej służby przy formującym się Wojsku Polskim w ZSRR.
W 5 dni po zwolnieniu – 7 września 1941r. -ubrany w mundur stylizowany na mundur polskiej armii odprawił w Moskiwie mszę na tzw.małej Łubiance, którą z okien dużej Łubianki obserwowali zarówno więźniowie jak i zdumieni strażznicy oraz złnierze NKWD.Msza została odprawiona dla garstki oficerów formującej się wówczas Armii Polskiej w ZSRR.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W strukturze Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR został szefem duszpasterstwa.Wraz z Armią Polską opuścił ZSRR.Walczxył w Afryce i kampanii włoskiej.Był dziekanem i szefem duszpasterstwa 2 Korpusu Polskiego.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie, na emigracji w Wielkiej Brytanii.
4 czerwca 1951r. – czlonek Gł.Komisji Skarbu Narodowego.
Był autorem książek.Do połowy lat 50-tych pracował jako proboszcz w Marsworth.Ponadto udzielał się
jako asystent kościelny w Katalickim Ośrodku Wydawniczym „Veritas” w Londynie i jako asystent Polskiego |Instytutu Akcji Katolickiej.
W 1955r. wstąpił do zakonu trapistów w Normandii.Po dwuletnim nowicjacie złożył śluby zakonne.Przybrał imię zakonne Włodzimierz.
W 1960r. złożył śluby wieczyste, w zakonie jako mnich zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Zmarł 20 stycznia 1983r. w Briequebec..

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Złotą Honorową Odznaką Koła Lwowian w Londynie.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Kapelani Polskich Sił Zbrojnych
Polscy duchowni katoliccy wWielkiej Brytanii
Instytut Polski i Muzeum im.gen.Sikorsskiego – Londyn

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort