SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jan Lachowicz


24 sierpnia 1896r. – 13 sierpnia 1973r.
IMIĘ: Jan
NAZWISKO: Lachowicz
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 24 sierpnia 1896r.
MIEJSCE URODZENIA: Wielkie Kłodno
DATA ŚMIERCI: 13 sierpnia 1973r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Sierpień 1914r. – lipiec 1917r. – Legiony Polskie 3 pp.Dostaje się do niewoli rosyjskiej, z której ucieka.
W styczniu 1918r. zostaje wcielony do armii austriackiej.
W listopadzie 1918r. – obrona Lwowa;dostaje się do niewoli ukraińskiej, ale udaje mu się zbiec.
W okresie czerwiec – grudzień 1919r. – dowódca plutonu w Złoczowskim Baonie Zapasowym/ kapitan piechoty -1 czerwca 1919/.
Grudzień 1919r. – wrzesień 1933r. – dowódca baonu KOP „Snów”.
kwieceń 1935r. – sierpień 1939r. -dowodca baonu KOP „Słobódka”.19 marca 1939r. awansowany do stopnia podpułkownika.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrzesniowej 1939r.
23 września 1939r. w Kowlu został wzięty do niewoli sowieckiej.Był więźniem oboz ów sowieckich w Juchnowie i Griazowcu.
Na mocy amnestii zwolniony z obozu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

3 września 1941r. w Tockoje, zgłosił się do formującej się Armii gen.Andersa w ZSRR.Objął dowództwo 15 pp „Wilków”, a potem 18 Lwowskiego Pułku Piechoty w 5 Kresowej Dywizji Piechoty jako pierwszy dowódca 5 Kresowego Baonu CKM 6 Lwowskiej Brygady Strzelców, następnie w 3 DSK.
1 listopada 1944r. otrzymał awans na stopień pułkownika.
Uczestnik kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
Luty 1945r.- maj 1947r. -komendant SPP CWA 2 Korpusu Polskiego – Włochy

LOSY POWOJENNE

Po wojnie pozostał na emigracji.Czynnie uczestniczył w życiu społecznym i politycznym polskiego Londynu, m.in.członek Związku Rolników Polskich w Wielkiej Brytanii, pełnomocnik Skarbu Narodowego, członek organizacji kombatanckich, m.in.Związku Legionistów.
Minister Obrony Narodowej w rządzie RP na emigracji, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Awansowany do stopnia generała brygady w dniu 11 listopada 1964r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Order Virtuti Militari Vi i IV klasy
Krzyż Komandorski z Gwiazdą, Krzyż Niepodległści, Krzyż Walecznych – 6-krotnie i inne odznaczenia polskie i zagraniczne

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Instytutu Polsskiego i Muzeum im.gen.W Sikorskiego
Polacy-uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945
G.Łukomski.B.Polak.A.Suchcitz – „Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945”-Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej – Koszalin 1997

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW