SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Kazimierz Polkowski ps.Kazik


13 stycznia 1893r. – 7 grudnia 1961r.
IMIĘ: Kazimierz
NAZWISKO: Polkowski ps.Kazik
IMIĘ OJCA: Władysław
IMIĘ MATKI: Bronisława
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 13 stycznia 1893r.
MIEJSCE URODZENIA: WARSZAWA
DATA ŚMIERCI: 7 grudnia 1961r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU: Londyn Cmentarz Brompton
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Przed 1914r. został studentem medycyny.Przed I wojną światową był cz łonkiem Związku Strzeleckiego w Krakowie oraz ukończył Szkołę Oficerską ZWC.
Podczas wojny służył w 4 Batalionie 1 Brygady Legionów.Był ranny pod Łowczówkiem, po czym przydzielony do 5 Pułku Piechoty.
Interniowany w Beniaminowie i Szczypiornie.Podczas wojny polsko-bolszewiciej zastępca dowódcy batalionu 23 Pułku Piechoty i w Kwaterze Głównej ND.
Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego.Awansowany do stopnia majora 1 czerwca 1919r. Jako oficer nadetatowy 1 bat.sanitarnego w 1923r. był starszym lekarzem w 28 pułku artylerii polowej w garnizonie Dęblin-Zajezierze, a w 1924r. był starszym lekarzem w Wojskowym Więzieniu Śledczym nr 1 w Warszawie.Uzyskał tytuł naukowy doora medycyny.
W 1922r. był naczelnym lekarzem 1 PAC w Modlinie.
W latach 1922-1924 był ordynatorem Szpitala Ujazdowskiego.W drugiej połowie lat 20-tych był dowódcą batallionu Szkoły Podchorążych Sanitarnych / 1928/.
W latach 1929-1930 – sstarszy ordynator Szpitala Wojskowego Nr 1 w Warszawie.
W 1939r. -komendant Sanatorium Wojskowego w Zakopanem.Ewakuowany do Krzemieńca.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Od 1939r.-do 1941r. przebywał w niewoli sowieckiej.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 1941 do 1943 – szef służby zdrowia 6 DP w ZSRR, a potem na Środkowym Wschodzie.
Nastepnie na analogicznym stanowisku w 5 KDP.Od 1944r. – szef służby zdrowia Armii Polskiej na Wschodzzie i Jednostek Wojskaa w Środkowym Wschodzie.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeiu wojny – Wielka Brytania.
Awansowany do stopia pułkownika.
Został członkiem kadencji I Rady Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany z Okręgu 7 – od 18 grudnia 1954r.do 17 grudnia 1957r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari,Krzyż Niepodległości,Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski-pośmiertnie, 13 grudnia 1961r. – za zasługi położone w służbie dla Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyż Walecznych- 4-krotnie,Złoty Krzyż Zasługi

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Maria / zmarła w 1969r/.Dzieci: Jan /1919-1939/,Zofia /1915-1954/.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Instytutu Polsskiego i Muzeum im.W.Sikorskiego
Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945- G.Łukomski.B.Polak.A.Suchcitz. – Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszalińskiej-Koszalin 1997
A.Suchcitz- „Non Omnis Mariar – Polacy na londyńskim Cmentarzu Brompton”.Oficyna Wydawnicza „Adintor” Warszawa 1992

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW