SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Tadeusz Lechowicz


20 lipca 1900 – 25 września 1990
IMIĘ: Tadeusz
NAZWISKO: Lechowicz
IMIĘ OJCA: Wincenty
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI: Kuźniar
DATA URODZENIA: 20 lipca 1900
MIEJSCE URODZENIA: Przeworsk
DATA ŚMIERCI: 25 września 1990
MIEJSCE ŚMIERCI: Fawley Court
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Przed wojną mieszkał w Warszawie przy ul.Hożej 27.
Absolwent Gimnazjum w Łańcucie, egzamin dojrzałości zdał w 1919r.
Od lipca do grudnia 1920r. służył w Wojsku Polskim podczas wojny polsko – bolszewickiej.Po demobilizacji w randze szeregowego, podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1927r.
W latach 1927-1928 ukończył Kurs Podchorążych Piechoty Rezerwy w Zaleszczykach – przydział do 26, następnie do 33 Pułku Piechoty.W stopniu podporucznika, dowódca plutonu.
Urzędnik ZUS do rozpoczęcia wojny.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wzięty do niewoli sowieckiej, do listopada 1940r. w obozie w Radziwiłłowie, następnie w więzieniu.skazany na 10 lat ciężkiego więzienia.Skierowany do budowy dróg -Proskurów-Tarnopol-Lwów-Jaworów-granica państwa.
Zwolniony, po zawarciu umowy Sikorski-Majski./30 lipca 1941/.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od września 1941r. do stycznia 1942r. – oficer żywnościowy 20 PP, później do maja 1942r. – oficer materiałowy 8 Dyw.Piechoty i potem oficer Kwatermistrzostwa Oddz.Etapów nr 4 i 1.
W latach 1942-1944 na długoterminowym urlopie, ponownie powołany do służby czynnej w marcu 1944r.pełnił różne funkcje w Ośrodku Zapasowym Armii, Ośrodku Wyszkolenia Służb Armii Polsskiej na Wschodzie i w 1946r. w Szefostwie Duszpasterstwa Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie.
`948-1949 – służył w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia.

LOSY POWOJENNE

Po zwolnieniu z Polskich Sił Zbrojnych osiadł w Wielkiej Brytanii i niezależnie od pracy zarobkowej podjął dzziałalność społeczno-religijną.
Od 1965r. związany z parafią na Ealingu i księżmi Marianami, stał się nieodzowną częścią polsskiego życia religijnego w zachodnim Londynie, niestrudzonym krzewicielem prasy i literatury katolickiej.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Tatiana Samsoniuk – „Ocalić od zapomnienia” – Monitor Wołyński -2015
„Tadeusz Lechowicz.Świętobliwy człowiek” – Gazeta Niedzielna 1990

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW