SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Juliusz Kaczorowski


16/02/1909 – 18/05/1988
IMIĘ: Juliusz
NAZWISKO: Kaczorowski
IMIĘ OJCA: August
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI: Ślączka
DATA URODZENIA: 16/02/1909
MIEJSCE URODZENIA: Rzeszów
DATA ŚMIERCI: 18/05/1988
MIEJSCE ŚMIERCI: Peterborough
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Laxton Hall
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Ukończył Gimnazjum im.Królowej Zofii w Sanoku i w 1927r. zdał egzamin dojrzałości.Absolwent seminarium.Studiował na Wydzziale Teologicznym Uniwersytetu im.Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1932r. otrzymał święcenia kapłańskie.Jako duchowny archidiecezji lwowskiej posługiwał jako wikariusz i pracował jako katecheta w Gimnazjum im.J.Słowackiego we Lwowie, oraz jako wikariusz i katecheta w Podhajcach.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1940r. został aresztowany przez NKWD w Widyniowie k/Śniatynia podczas próby przejścia przez granicę rumuńską.Więziony w Kołomyi,Stanisławowie, Pryłukach k/Kijowa.Skazany na 5 lat łagrów, przebywał początkowo w Kotłasie, następnie w łagrze Pot k/Uchty, w Workucie i Kniaź Pohost, gdzie pracował przy wyrębie lasów, w kamieniołomach i przy kopaniu rowów.Zwolniony 8 września 1941r. na mocy układu Sikorski-Majski.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

we wrześniu 1941r. dotarł do tworzącej się w ZSRR Armii Polskiej.Jako kapelan czasu wojny w stopniu kapitana.Potem był kapelanem Szkoły Junaków w Tockoje.
sierpień – październik 1942r. – kapelan 3 oddz.sanitarnego 3 DSK, po czym przeszedł do 5 Kresowej Dywizji Piechoty, gdzie kolejno był kapelanem 3,5 i 6 Kompanii Sanitarnej.Przeszedł szlak bojowy we Włoszech.
Od 1945-1946 był kierownikiem Biura Metrykalnego 2 Korpusu Polskiego.
Od września 1946r. – p.o.proboszcza jednostek pozadywizyjnych 2 Korpusu Polskiego na terenie Anglii.
Awansował w 1946r. na starszego kapelana / majora/.
W bitwie o Monte Cassino pełnił funkcję kapelana 31 Kompanii Sanitarnej.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie był proboszczem polskich parafii w Chesterfield / 1949-1952/ i Loughborough /1963-1984/, gdzie zbudował ośrodek parafialny.
W 1984r. przeszedł na emeryturę .Prałat od 1971r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino,Medal Wojska, Złoty Krzyż Zasługi

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

red.A.Z|.Judyccy- „Duchowieństwo polsskie na świecie” – Toruń 2002
K.Grodzicka.A.Suchcitz – „Zostaanie po nich nikły slad” Oficyna Wydawnicza Secesja – Kraków 2007
Archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW