SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Mieczysław Kłosiński


28 listopada 1905r. – 20 lutego 1973r.
IMIĘ: Mieczysław
NAZWISKO: Kłosiński
IMIĘ OJCA: Jan
IMIĘ MATKI: Konstancja
NAZWISKO RODOWE MATKI: Nowacka
DATA URODZENIA: 28 listopada 1905r.
MIEJSCE URODZENIA: Płock
DATA ŚMIERCI: 20 lutego 1973r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Spingfield – Massachusetts
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

17 października 1917r. wstąpił w szeregi Wojska Polskiego.W czasie służby awansował do stopnia kaprala w korpusie podoficerskim.
1930r. -wojska pancerne – plutonowy
1931r. – zdał maturę w trybie eksternistycznym i został skierowany do budgoskiej szkoły kształcącej podoficerów zawodowych na oficerów.
Adcy plutonu w kompanii karabinów maszynowych.bsolwent Szkoły Podoficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy.
Podporucznik ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia 1933r. Został wcielony do 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in.młodszy oficer – dowódca plutonu w 4 kompanii strzelecckiej w II batalionie w latach 1933-1934 oraz dowódcy plutonu w 6 kompanii strzeleckiej w II batalionie /17.09.1934r./
Podporucznik 14 pułku piechoty zajmował na dzień 5 czerwca 1935r. – 18 lokatę w swoim starszeństwie.
Porucznik ze starszeństwem z dniem 1.01.1936r. -113 lokata w korpusie oficerów piechoty.
21 września 1936r. dowodził plutonem w 3 kompanii c.k.m. w III batalionie 14 pułku piechoty.
Rozkazem z 22 lutego 1937r. zostaje przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza, przydzielony do batalionu KOP „Sejny”, wyznaczony przez dowódcę na stanowisko dowódcy plutonu w kompanii karabinów maszynowych.
Od 8.11.-12.1937r. w zasrępstwie pelni funkcję dowódcy kompanii karabinów maszynowych, a od 23.05.1938r. – do 10.07.1938r. obowiązki dowódcy tejże kompanii.
Prezes Spółdzielni Spożywców KOP „Zgoda” założonej przy macierzystym batalionie.
W grudniu 1938r. – zastępca prezesa zarządu Wojskowego Klubu Sportowego „Sejny”.
Prezes sekcji strzeleckiej tego KlubuOd 17 lutego 1939r. – członek Komisji Rewizyjnej WKS „Sejny”.
31 marca 1939r. rozkazem dowódcy brygady KOP „Grodno” został wyznaczony asesorem Wojskowego Sądu Rejonowego w Grodnie, nadal pozostawał dowódcą plutonu w kompanii karabinów maszynowych.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wrzesień 1939r. -dowódca kompanii c.k.m. odtworzonego / po zdemobilizowaniu II batalionu 134 pułku piechoty rezerwowego/ batalionu KOP „Sejny”.
6 września 1939r. wyruszył z batalionem z Sejn,by 17 wrzesnia dotrzeć nad Niemen.
24 września 1939r. z resztkami batalionu KOP „Sejny” przekroczył granicę z Litwą w Kouknary i został internowany10 lipca 1940r. w obozie w Putywku na Ukrainie, a od 22 czerwca 1941r. więziony w obozie NKWD w Griazowcu /Rosja/.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po ogłoszeniu amnestii 3 września 1941r.dociera do Tatiszczewa i wstępuje do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR5 marca 1942r. w Kaindzie / Kirgistan/ – Szkoła Podchorążych Rezerwy Broni Pancernej dla nowych elewów, wchodzącą w skład Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej. Jako członek korpusu oficerów broni pancernych został komendantem I promocji tejże szkoły.
W marcu 1942r. kadra i słuchacze transportowani koleją , docierają do Krasnowodzka, skąd 2 kwietnia 1942r. wypływają statkiem do Persji.
27 kwietnia 1942r. Szkoła zostaje przeniesiona do Egiptu, następnie do Palestyny, potem do Iraku.
Komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Broni Pancernej przez cały okres trwania.Po ewakuacji z ZSRR -Bliski Wschód-ewidencja 4 batalionu czołgów.Od 1 marca 1944r. – kapitan.
Brał udział w walkach w Afryce i o Monte Cassino.
5 lipca 1945r. -Gubbio do Maceraty.Obóz przejściowy w Neapolu, skąd 15 lipca 1945r. odpłynęli statkiem do Wielkiej Brytanii, gdzie przybył 22 lipca 1945r.
Obóz w Hardwich Hall w hrabstwie Derbyshire – 7u Pułk Pancerny, w którym pełni obowiązki zastępcy dowódcy pułku.
7 sierpnia 1946r. – dowódca szwadronu w Pułku 7 Pancernym.
Przewodniczący Kapituły Odznaki Pułkowej Pułku 7 Pancernego.
26 marca 1947r. – oficer Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Od 15 lipca 1945r. wchodzi w skład Pułku Pancernego.

LOSY POWOJENNE

Uzyskał tytuł inżyniera.
Władze emigracyjne awansowały go naa stopień majora /1947r./
Na początku 1952r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie 18 lutego dotarł do Nowego Jorku.
Miejsce stałego pobytu – New Haven – stam Cinnectient.
Używał zmienionego nazwiska – Michell Klosinski.

POSIADANE ODZNACZENIA

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Brązowy Krzyż Zasługi
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Krzyż Monte Cassino
Medal Wojska. Gwiazda za Wojnę 1939-1945.Gwiazda Afrki, Gwiazda Italii.
Odznaka Pułkowa Pułku 7 Pancernego.
Odznaka pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
ostatnie lata w USA
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Cecylia z d.Kurowska /ur.30.12.1907r. – Sierpc, zmarła 4 września 1986r. we Włocławku, była córką emerytowanego st.sierżanta 14 pułku piechoty.Zawarli związek małżeński 27 czerwca 1936r.
syn Tadeusz / ur.17.06.1937r. w Grodnie, zmarł 1 września 2002r. we Włocławku/.
Spoczywają na Cmentarzu we Włocławku – sektor 34 rz.4 gr.56
Tu również jest symboliczna płyta p.Mieczysława.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

T.Kryska-Karski,H.Barański – „Piechota 1939-1945”- Zeszyt 15 – Instytut Polski Londyn 1974
IPN- Indeks Represjonowanych
Włodzimierz Samira – „Polska broń pancerna w ZSRR” w „Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej” Nr 92 – Londyn 1978

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort