SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Tadeusz Borkowski


09/07/1890 – 06/04/1946
IMIĘ: Tadeusz
NAZWISKO: Borkowski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 09/07/1890
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 06/04/1946
MIEJSCE ŚMIERCI: Włochy
MIEJSCE POCHÓWKU: Włochy – Polski Cmentarz Wojenny w Loreto
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po zakończeniu I wojny światowej i uzyskaniu niepodległości przez Polskę został przyjęty do Wojska Polskiego. Awansowany na stopień kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 r. w korpusie oficerów zawodowych sądowych. W latach 1923-1924 – kierownik Wojskowego Sądu Okręgowego Nr VI we Lwowie. W latach 1928-1932 – kierownik Wojskowego Sądu Rejonowego Lwów. Od stycznia 1932 r. – major w korpusie oficerów sądowych. 12 maja 1932 r. – Prezydent RP mianował go sędzią orzekającym w wojskowych sądach okręgowych, a minister spraw wojskowych przeniósł go do WSO Nr VI na stanowisko sędziego orzekającego na tym stanowisku do 1939 r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W kampanii wrześniowej 1939 r. – szef sprawiedliwości w sztabie Armii „Karpaty”. Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. znalazł się na terenie ZSRR.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Ze Związku Radzieckiego wyszedł wraz z oddziałami Polskich Sił Zbrojnych w tym kraju, służąc w ich sądach polowych. Później był szefem 12 Sądu Polowego w strukturze 2 Korpusu Polskiego.

LOSY POWOJENNE

Zmarł we Włoszech 6 kwietnia 1946r. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto.

POSIADANE ODZNACZENIA

Złoty Krzyż Zasługi (19.03.1936)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
nie dotyczy
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Drugie i trzecie imię: Jan Kazimierz

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Leszek Kania „Polskie sądy polowe w Armii Polskiej gen. Władysława Andersa w ZSRR oraz na Bliskim i
Środkowym Wschodzie (1941-1943) w: „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” Nr 100 -2014
Polacy-uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945.
Pochowani na Polskim Cmentarzu w Loreto
Oficerowie dowództwa 2 Korpusu Polskiego.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW