SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Tadeusz Jan Kazimierz Borkowski


9 lipca 1890r. – 6 kwietnia 1946r.
IMIĘ: Tadeusz Jan Kazimierz
NAZWISKO: Borkowski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 9 lipca 1890r.
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 6 kwietnia 1946r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Włochy
MIEJSCE POCHÓWKU: Włochy – Cmentarz Wojenny w Loreto
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po zakończeniu I wojny światowej i uzyskaniu niepodległości przez Polske został przyjęty do Wojska Polskiego.Awansowany na stopień kapitana ze starszedństwem z dniem 1 czerwca 1919r. w korpusie oficerów zawodowych sądowych.
W 1923,1924 – kierownik Wojskowego Sądu Okręgowego Nr VI we Lwowie
W 1928,1932 – kierownik Wojskowego Sądu Rejonowego Lwów.
Od stycznia 1932r. – major w korpusie oficerów sądowych.
12 maja 1932r. – Prezydent RP mianował go sędzią orzekającym w wojskowych sądach okręgowych, a minister spraw wojskowych przeniósł go do WSO Nr VI na stanowisko sędziego orzekającego na tym stanowisku do 1939r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W kampanii wrześniowej 1939r. – szef sprawiedliwości w sztabie Armii „Karpaty”.
Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939r., znalazł się na terenie ZSRR.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Ze Zwiazku Radzieckiego wyszedł wraz z wojskami PSZ, służąc w ich sądach polowych.
Później był szefem 12 Sądu Polowego w strukturze 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych.

LOSY POWOJENNE

Zmarł we Włoszech 6 kwietnia 1946r.Pochowany na Cmentarzu Wojennym w Loreto.

POSIADANE ODZNACZENIA

Złoty Krzyż Zasługi /19.03.1936/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Leszek Kania – „Polskie sądy polowe w Armii Polskiej gen.Władysława Andersa w ZSRR oraz na Bliskim i
Srodkowym Wschodzie /1941-1943/.”Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach” – Nr 100 -2014
Polacy-uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945.
Pochowani na Polskim Cmentarzu w Loreto
Oficerowie dowództwa 2 Korpusu Polskiego.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort