SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Juliusz Ludwik Englert


07/09/1927 – 13/01/2010
IMIĘ: Juliusz Ludwik
NAZWISKO: Englert
IMIĘ OJCA: Adam
IMIĘ MATKI: Wanda
NAZWISKO RODOWE MATKI: Rotwand
DATA URODZENIA: 07/09/1927
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 13/01/2010
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Absolwent XXXVIII Szkoły Powszechnej im.M.Curie Skłodowskiej.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939r. – goniec z-cy komendanta obrony p/lotniczej Warszawy. Podczas okupacji – Prywatna Męska Szkoła Graficzna I stopnia .
Zołnierz 2 kompanii „Czesław” – batalion „Wigry” AK, ps. „Adam”
Uczestnik Powstania Warszawskiego.Około 5 sierpnia 1944r. wyszedł z Warszawy w kierunku Kampinosu.Dalej Boernerowo-Podkowa Leśna, gdzie zatrzymał się na kilka miesięcy.
– obóz jeniecki.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wyzwolony, udał się do Włoch i wstąpił do 2 Korpusu Polskiego gen.Andersa

LOSY POWOJENNE

Od 1946r. emigracja w Wielkiej Brytanii, w Londynie.
Ukończył Borongh Institute w Londynie.
Inicjator i autor ponad stu wystaw fotograficznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii/ m.in.o Andersie,Piłsudskim,Maczku,Brze-Komorowskim,Sikorskim/.Projektant okładek książek.
Członek Rady Naukowej Instytutu Polskiego i Muzeum gen.Sikorskiego w Londynie, członek Rady Naukowej Instytutu Marszałka J.Piłsudskiego w Nowym Jorku.
15 sierpnia 2007. awansował na stopień majora w stanie spoczynku.
Zmarł 13 stycznia 2010r. i 26 stycznia został pochowany w Londynie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski -12.05.2007r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność polonijną i społeczną
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski -3.05.1990
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej -23.11.1993- za wybitne zasługi w działalności kulturalnej
Złoty Krzyż Zasługi-1975, Krzzyż Armii Krajowej, Order Sw.Jana Jerozolimsskiego i inne odznaczenia

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

ojciec Adam – pierwszy dyrektor Archiwum Miejskiego Warszawa, Arsenał ul.Długa.
We wrześniu zastępca Komendanta obrony p/lotniczej Warszawy.
Aresztowany okolo 6 kwietnia 1943r. po akcji pod Arsenałem.
Starszy brat Andrzej poległ w Powstaniu Warszawskim.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Instytut Polski i Muzeum im.gen.Sikorskiego – LondynInstytut Marszałka J.Piłsudskiego – Nowy Jork
Polscy działacze emigracyjni
Zołnierze Polskich Sił Zbrojnych

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW