SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Bronisława Wysłouchowa z d. Szabatowska


16 czerwca 1896r. – 1947r.
IMIĘ: Bronisława
NAZWISKO: Wysłouchowa z d. Szabatowska
IMIĘ OJCA: Piotr
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI: Zdan
DATA URODZENIA: 16 czerwca 1896r.
MIEJSCE URODZENIA: Cieszanów pow.Lubaczów
DATA ŚMIERCI: 1947r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU: ostateczny pochówek – Warszawa Cmentarz Wojskowy na Powązkach
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Ukończyła gimnazjum Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.
W czasie I wojny światowej pełniła sużbę sanitarną.Jesienią 1917r. pracowała jako sekretarka w redakcji „Kuriera Lwowskiego”.
W 1920r. -redaktorka „Dziennika VI Armii”.
Po odzyskaniu niepodległości i zawarciu pokoju z Bolszewikami pracowała w zespole redakcyjnym Tygodnika „Nowa Polska” we Lwowie.Tam poznała senatora Bolesława Wysłouchowa.Zawarli związek małżeński w 1922r.
Prowadziła poradnię dla bezdomnych w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.
Rada Lwowa mianowała Ją opiekunką nieletnich i sierot w Okręgu Kwowskim, zaś gmnina miasta mianowała Ją opiekunem społecznym.
Nadal pracowała jako dziennikarka, w piśmie kobiecym „Prosta droga:-dział gospodarczy.
Po śmierci męża kierowała zespołem „Drukarnii Polskiej”, której wkrótce stała się właścicielką.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Już po obstawieniu drukarni przez NKWD przy pomocy przedwojennych współpracowników wydrukowała dwa tysiące polskich dowodów osobistych.
W grudniu 1939r. wstępuje do Służby Zwycięstwa Polski i prowadzi komórkę legalizacyjną.
W maju 1940r. na skutek donosu opuszcza Lwów i dociera do Warszawy jako kurierka z poleceniem zameldowania się do dyspozycji Komendanta AK okupacji.
2 sierpnia 1940r.- rozkazem Szefa V k.Komendy Głównej „Bronka” zostaje przyjęta na członka ekipy
gen.Okulickiego.
21 stycznia 1941r. we Lwowie zostaje aresztowana, w związku z ekspedycją do Warszawy Bolesława Zymona, który był agentem NKWD, wówczas jeszcze nierozpracowanym.
W związku z ujawnioną jej funkcją w Armii Krajowej wobec NKWD przechodziła bardzo ciężkie s
śledztwo.
Więziona w więzieniach NKWD – Pełczyńska-Butyrki-Lub ianka w Moskwie, ciężkie więzienie Lefortowo w Moskwie.Nikogo nie wydała.
7 lipca 1941r. została skazana na karę śmierci przez sowiecki trybunał wojskowy.
5 września 1941r. zostaje zwolniona z więzienia w Moskwie.Z rozkazu gen.Andersa pozostaje w Moskwie jako referent i korespondentka z Polakami wywiezionymi w głąb Rosji.
15 września 1941r. -Kujbyszew- przeprowadza ochotniczy zaciąg Polek do wojska.
15 października 1941r. wyjeżdża do Buzułuku, do Armii Polskiej.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

7 listopada 1941r. wstępuje do Po mocniczej Służby Kobiet.Po wyjezdzie W.Piechowsskiej do Persji, od 1 kwietnia 1942r. została mianowana Komendantką, inspektorką PSK.Podlegały Jej służby sanitarne, łącz ności, oświatowe, gospodarcze, później transportowe.Ułatwiała wywiezionym Polkom przyjazd do Buzułuku.
Przechodzi cały szlak bojowy Armii jako zwierzchniczka formacji kobiecych, również w bojach o Monte Cassino i Anconę.
Po zakończeniu działań wojennych organizowała obozy przejściowe, różnego rodzaju kursy i szkolenia przygotowujące kobiety do zawodu i życia w cywilu.Zajmowała się również kobietami przybywającymi do Włoch z niemieckich obozów i miejsc pracy przymusowej.

LOSY POWOJENNE

Zmuszona opuścić Włochy dotarła do Wielkiej Brytanii.Odwiedzała obozy przejściowe, powołując tam kursy, polskie szkoły.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari – 1.10.1944 – za nieugiętą postawę wobec NKWD podczas śledztwa, za odważne podjęcie się zadania na obszarze lwowskim pod okupacją sowiecką w warunkach osobistego zagrożenia życia.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

mąż senator Rzeczypospolitej – Bolesław Wysłouchow.Związek małżeński – 1922r.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Instytut Polski i Muzeum ge.W.Sikorskiego w Londynie
„Udział kobiet w strukturach wojskowych i podziemnych w czasie II wojny światowej”- Sylwia Wielichowska – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
A.Dorabialska „Jeszcze jedno życie” – Wyd.PAX 1972
Kobiety Oręża Polskiego
Zołnierze Pomocniczej Służby Kobiet
M.Wrzos -„Kobieta z kresów – płk B.Wysłouchowa 1896-1947”- Weteran Detreoit 1998

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW