SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Maria Cecylia Leśniak z d. Emeryk


23/02/1904 – 1987r.
IMIĘ: Maria Cecylia
NAZWISKO: Leśniak z d. Emeryk
IMIĘ OJCA: Piotr
IMIĘ MATKI: Cecylia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Regulska
DATA URODZENIA: 23/02/1904
MIEJSCE URODZENIA: Czyjatury, Gruzja
DATA ŚMIERCI: 1987r.
MIEJSCE ŚMIERCI: LONDYN
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Maria Leśniakowa z domu Emeryk (zwana przez rodzinę Marutą) urodziła się w Gruzji – w miejscowości, gdzie jej ojciec (prawnik, architekt) posiadał kopalnię manganu. Jej mama była córką członka Rządu Narodowego z okresu Powstania Styczniowego. Po I wojnie światowej rodzina Emeryków powróciła do niepodległej II Rzeczypospolitej i zamieszkała w Konstancinie. Jej ojciec Piotr Emeryk, pragnąc uratować po wybuchu rewolucji październikowej swe kapitały, wyjechał do Petersburga i zaginął bez wieści. Maria ukończyła w Warszawie Gimnazjum, a następnie Szkołę Główną Handlową. Wyszła za mąż za Władysława Czajkowskiego, ale małżeństwo szybko zakończyło się rozwodem. Podejmuje pracę w Polskiej Agencji Telegraficznej PAT na stanowiskach administracyjnych i za tę pracę zostaje w 1935 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1936 r. poślubiła mjr. Jana Leśniaka – oficera Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Ukończyła kurs sióstr PCK i kurs akademicki Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. ewakuowała się wraz z PAT do Lwowa. Nie chcąc przekroczyć granicy z Rumunią, powróciła do Warszawy. W okresie październik 1939 – luty 1940 Maria Leśniakowa angażuje się w działalność polskiego podziemia w Warszawie. Z uwagi na funkcję męża w polskim wywiadzie na Niemcy i ryzyko aresztowania decyduje się na przedostanie poprzez Włochy do Francji. Dotarła tu 23 lutego 1940 r. i zaangażowała się jako siostra PCK w działalność Czerwonego Krzyża przy polskich oddziałach. Po klęsce Francji ewakuowała się do Wielkiej Brytanii na pokładzie „Clean Fergusson” do Anglii 26/27 lipca 1940 r., gdzie przez pierwszych kilka miesięcy pracowała w Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Następnie została powołana na stanowisko kierowniczki świetlicy przy dowództwie 1 Korpusu Polskiego Bridge of Earn we wschodniej Szkocji, by ostatecznie zająć się pracą jako referentka kantyn i świetlic polskich w Szkocji.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

16 listopada 1942 r. została mianowana przez ministra spraw wojskowych gen. Kukiela zastępczynią komendantki głównej Polskiej Służby Wojskowej Kobiet, Zofii Leśniowskiej – córki gen. W. Sikorskiego. Wcześniej obie ukończyły brytyjską Szkołę Podchorążych dla kobiet i uzyskały stopnie wojskowe podporucznika. Od 18 lutego 1943 r. Maria Leśniakowa została mianowana Komendantką Główną PWSK. Pełniła tę funkcję do demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w roku 1947 r., kończąc służbę w Wojsku Polskim w stopniu podpułkownika. Przez cały okres służby walczyła wytrwale o prawa kobiet w wojsku, właściwą organizację PWSK, uwzględnienie potrzeb każdej kobiety – żołnierza niezależnie od wykształcenia i stopnia wojskowego.

LOSY POWOJENNE

Maria Leśniakowa pozostała na emigracji w Wielkiej Brytanii, z okresem pobytu wraz z mężem z uwagi na jego pracę zawodową do roku 1962 w Niemczech. Tam pracowała jako „Welfare Officer” w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Po powrocie do Anglii aktywnie działała w organizacjach kombatanckich i społecznych Polonii. Inicjatorka (po Zjeździe byłych ochotniczek PWSK w 1958 r.) i przewodnicząca aż do swej śmierci Koła Kobiet Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, prowadząc m.in. gromadzenie dokumentacji i pamiątek kobiet- żołnierzy. Przewodnicząca Zjednoczenia Polek na Emigracji. Z ramienia tej organizacji zasiadała w V Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (1973-1978), pełniąc funkcję sekretarza Prezydium RN. Od 1979 do 1981 r. była przewodniczącą Głównej Komisji Skarbu Narodowego.
W ramach Zjednoczenia Polek na Emigracji organizowała pomoc materialną dla Polaków w Kraju, prześladowanych za działalność opozycyjną oraz tych pozostałych na Litwie i Białorusi.
W stopniu pułkownika, jako przedstawicielka kobiet-żołnierzy, została członkiem powołanego w 1982 r. Komitetu Honorowego Fundacji Armii Krajowej w Londynie. Długoletni powiernik Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.
Po śmierci męża w 1976 r. z myślą o przeniesieniu i pochówku jego prochów oraz w przyszłości własnych, w latach 70-tych była inicjatorką stworzenia krypt wybudowanych następnie po akceptacji ks. Prałata Kazimierza Sołowieja przy kościele św. Andrzeja Boboli.
Do ostatnich dni swego życia aktywnie uczestniczyła w działalności społecznej. Zmarła po krótkiej chorobie w Londynie w marcu 1987 r. Jej pogrzeb w kościele św. Andrzeja Boboli zebrał liczne grono Polaków, w tym byłego prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego, urzędującego Prezydenta RP na Uchodźstwie Kazimierza Sabata oraz gen. Klemensa Rudnickiego. Została pochowana w kolumbarium przy tym kościele w Londynie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Srebrny Krzyż Zasługi (1935 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1973 r.), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1980 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania (Londyn)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Maria Emeryk posiadała dwie siostry i brata.
Primo voto Czajkowska
Jej drugim mężem był Jan Leśniak (21.11.1898-15.04.1976) – pułkownik Wojska Polskiego, oficer wywiadu polskiego, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji Gen. Zawackiej (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa); Hanna Kaniasta, Grzegorz Ryczywolski „Emerykowie”, Muzeum Konstancina

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW