SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Maria Cecylia Leśniak z d.Emeryk primo voto Czajkowska


1902r. – 1987r.
IMIĘ: Maria Cecylia
NAZWISKO: Leśniak z d.Emeryk primo voto Czajkowska
IMIĘ OJCA: Piotr
IMIĘ MATKI: Cecylia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Regulska
DATA URODZENIA: 1902r.
MIEJSCE URODZENIA: Gruzja
DATA ŚMIERCI: 1987r.
MIEJSCE ŚMIERCI: LONDYN
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po I wojnie światowej rodzina Emeryków powróciła do niepodległej II Rzeczypospolitej i zamieszkała w pensjonacie „Ukrainka” w Konstancinie.
Maria studiowała w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.Pracowała w Czerwonym Krzyżu.
Po pierwszym mężu Czajkowska, później żona oficera dupl. Jana Leśniaka.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939r. i klęsce poldkiej przedostała się do Paryża, gdzie udzielała się w służbie Czerwonego Krzyża.
Po upadku Francji – Szkocja.Wstąpiła do PSK.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

16 listopada 1942r. została mianowana przez ministra spraw wojskowych gen.Kukiela zastępczynią komendantki głównej Polskiej Służby Wojskowej Kobiet, Zofii Leśniowskiej.Pozostawała komendantką PSWK.
Zakończenie wojny- w stopniu podpułkownika.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie – Wielka Brytania-Londyn.Działała w Kole Kobiet b.Zołnierzy PSZ, prowadząc m.in.gromadzenie dokumentacji i pamiątek kobiet- żołnierzy PSZ i PSWK.
Przewodnicząca Zjednoczenia Polek na emigracji.Z ramienia tej organizacji zasiadała w V Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej / 1973-1978/, pełniąc funkcję sekretarza Prezydium RN.
Od 1979r. do 1981r. była przewodniczącą Głównej Komisji Skarbu Narodowego.
Organizzowała pomoc materialną dla Polaków na obczyźnie.
W stopniu pułkownika, jako przedstawicielka kobiet-żołnierzy została członkiem powołanego w 1982r. Komitetu Honorowego Fundacji AK w Londynie.
Po śmierci męża w 1976r. z myślą o przeniesieniu i pochówku jego prochów oraz w przyszłości włsnych, w latach 70-tych była inicjatorką stworzeniaa krypt, wybudowanych nast. po akceptacji ks.Prałata Kazimierza Sołowieja przy kościele św.Andrzeja Boboli .

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski -15.08.1980
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski -11.11.1973

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Hanna Kaniasta.Grzegorz Ryczywolski – „Emerykowie”-Muzeum Konstancina
K.Niewiadomski – „Kobiety w mundurach”- Tygodnik Powszechny -2014r.
Sylwia Wojciechowska – „Udział kobiet w strukturach wojskowych i podziemnych w czasie II wojny światowej” -Sieradz 2016
Bronisława Sanejko-Kwaśnicka – „Zapomniane dziewczęta”- 1995-Wyd.Wspólnota Polska Oddział Lubelski

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort