SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Maria Trojanowska


24 lutego 1905r. –
IMIĘ: Maria
NAZWISKO: Trojanowska
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 24 lutego 1905r.
MIEJSCE URODZENIA: Kijów
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: Amerykańska Częstochowa – Doylestown, PA
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W czasie rowolucji w 1918r. przeniosła się do Warszawy, gdzie pracowała w Zakładie Ubezpieczeń Społecznych.
Obok pracy zawodowej działala społecznie w organizacjach młodzieżowych , m.in.była członkiem Sokoła.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Od września 1939r. do 3 sierpnia 1940r.AK-Oddział V Sztabu Komendy Głównej AK.
Kurierka , pseudonim „Rysia” – organizowała przejścia przez granice i pilitowała emisariuszy.
Podczas przeprowadzania gen.Tokarzewskiego przez granicę sowiecko-niemiecką w rejonie Lwowa, została aresztowana przez NKWD i zesłana w głąb Rosji.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

16 września 1941r. wstąpiła do Armii Polskiej w Tatiszczewie do 5 Dywizji Piechoty, gdzie została mianowana komendantką 5 Kompanii PSK.
Od 29 listopada 1941r. – 31 maja 1942r.uczęszczała i ukończyła Szkołę Podchorążych Piechoty.
24 czerwca 1942r. na własną prośbę odeszła z 5 Dywizji i została zastępcą inspektorki PSK w Paglevi, na okres ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR na Środkowy Wschód.
13 marca 1943r. ukończyła kurs Pojazdów Wojskowych w Gederze / Palestyna/, a 13 styczznia 1944r.- kurs Oficerów Zaopatrzenia i Transportu w OWA w Gederze.Została mianowana inspektorką 316,317 i 320 Kompanii Transportowych.

LOSY POWOJENNE

Czynna była na polu szerzenia i zachowania dla przyszłych pokoleń wkładu pracy i poświęceń kobiety-żołnierza w czasie II wojny świagtowej.
Dowodem Jej patriotyzmu jwst ufundowanie pomnika Krzyża Skradzionego Dzieciństwa Polskich Dzieci-Ofiar II Wojny Światowej w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown PA.
Z Jej inicjatywy i materialnego wsparcia powstał w Los Angeles – Dom Seniorów „Szarotka”, gdzie też do czasu choroby mieszkała.
Pochowana w Alei Zasłużonych w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown,PA.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Stany Zjednoczone Ameryki
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Sanejko-Kwaśnicka Bronisława – „Zapomniane dziewczęta”- 1995 Wyd.”Wspólnota Polska Oddział Lubelski”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW