SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Kapica


21/09/1906 – 22/06/2002
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Kapica
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 21/09/1906
MIEJSCE URODZENIA: Miedźna (pow. Pszczyna, woj. śląskie)
DATA ŚMIERCI: 22/06/2002
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1925r. ukoñczył Gimnazjum w Pszczynie. Studiował germanistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów pracował na Uniwersytecie Jagielloñskim jako asystent.
Podporucznik ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1933r. i 454 lokatą.
Porucznik ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1938r. i 82 lokatą w korpusie oficerów rezerwy piechoty.
W 1934r. otrzymał przydział w rezerwie do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Zmobilizowany, internowany na Węgrzech, skąd w 1940r. przedostał się do Syrii i wstąpił w szeregi Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.Walczył pod Tobrukiem i Gazalą.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Służył jako oficer oświatowy w Referacie Kultury i Oświaty 3 DSK, od 1943r.został komendantem Dywizji Kursu Gimnazjalnego, a po zakończeniu II wojny światowej objął funkcję dyrektora Gimnazjum i Liceum DSK.
Po demobilizacji, w stopniu kapitana pozostał w Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

W Wielkiej Brytanii pracował w oświacie, był Kierownikiem oświaty pozaszkolnej w hostelach dla ludności polskiej, uczył także polskich szkołach sobotnich w Rochdale i Oldham.W 1960r. przeszedł na emeryturę.
Członek Zrzeszenia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą,od 1949r. – z-ca członka Zarządu, 1951-1953 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od 1954r. ponownie zastępca członka Zarządu, od 1957r. -przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
Od lutego 1959r. – czzłonek Zarządu ZNPZ.
8 września 1959r. – Kierownik Ministerstwa Wyznań religijnych, oświaty i kultury w drugim rządzie A.Pająka, w miejsce zmarłego St.Dołęgi-ModrzewskiegoW 1971r. wydał tom „Serconauci”.Wiersze i inscenizacje.
:

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Maria Słomak+Sojka „Wspomnienie o kpt. Józefie Kapicy” – Głos pszczyński nr 5 z września 2009r.
Tadeusz Radzik – „Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą w latach 1941-1991” – Lublin 1992
Ryszard Rybka.Kamil Stepan. – „Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939″Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego – 2003
” Zołnierze Wojska Polskiego na emigracji w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej „
Polscy ministrowie emigracyjni

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW