SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Karol Lubański


2 listopada 1914r. – 10 października 2004r.
IMIĘ: Karol
NAZWISKO: Lubański
IMIĘ OJCA: Zygmunt
IMIĘ MATKI: Władysława
NAZWISKO RODOWE MATKI: Burschel
DATA URODZENIA: 2 listopada 1914r.
MIEJSCE URODZENIA: Chełmża
DATA ŚMIERCI: 10 października 2004r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Chełmża
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Uczęszczał do Męskiej Szkoły Podstawowej Nr 1.Należał do ZHP.Państwowe Gimnazjum Humanistyczne, które ukończył w 1934r. i zdał maturę.
Należał do 24 Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im.Zawiszy Czarnego, w której pełnił różne funkcje m.in.drużynowego.Poznał osobiście twórcę skautingu Baden Powella na obozie na terenie Węgier.
1 września 1935r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Grudziądzu, którą ukończył 30 września 1936r.Prezydent Mościcki z dniem 1 stycznia 1938r. mianował go podporucznikiem piechoty.Wiosną 1939r. jako oficer rezerwy zmobilizowany został do 66 Pułku Piechoty w Zagnańsku.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Walczył we wrześniu 1939r. z Sowietami, został ranny i wzięty do niewoli w Tarnopolu.Przeniesiony do obozu jenieckiego w Wołoczyskach.
31 listopada 1939r. został przekazany władzom niemieckim i trafił do Stalagu 9A k.Cassel.
Zwolniony z niewoli w marcu 1940r. wrócił do Chełmży i czynnie uczestniczył w działaniach organizacji dywersji pozafrontowej „Grunwald”.Lubański został dowódcą jednej z komórek dywersyjnych.
Prowadzona przez Gestapo inwigilacja środowiska niepodległościowego w Chełmży spowodowała, że pporLubański dostał rozkaz opuszczenia kraju.
Uciekał przez Słowacj,e, Węgry do Splitu.Tutejsza tajna organizacja werbunkowa dała mu przydział i skierowanie do tworzonej w Syrii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.Otrzymał funkcję zastępcy dowódcy kompanii piechoty III Batalionu.
Po upadku Grecji Brygadę skierowano do obrony Tobruku, a stąd przez Egipt do Iraku, do obrony pól naftowych.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

2 Korpus Polski – zastępca dowódcy 3 Batalionu Piechoty 3 DSK.
Walczył o Monte Cassino, Anconę, Bolonię.27 grudnia 1944r. w Apeninach.
1945r.-sierpnia 1947r. pracował w Centrum Wyszkolenia Piechoty.

LOSY POWOJENNE

Do Polski powrócił we wrześniu 1947r.Był inwigilowany przez S.Nie mógł dostać pracy.
Pracował kolejno w banku, w drukarnii w Wąbrzeźnie, Zakładach Graficznych w Toruniu.W 1989r. przeszedł na emeryturę.
4 stycznia 1999r. minister Obrony Narodowej za zasługi wojenne awansowal go do stopnia majora rezerwy.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Srebrny Krzyż Zasługi i wiele odznaczeń wojskowych.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

red.M.Wojciechowski – „Dzieje Chełmży” – Chełmża 1994
Leszek Głuszak – „Karol Lubański – 1914-2004 harcerz, żołnierz, uczestnik bitwy o Monte Cassino” w „Słowniku biograficznym powiatu toruńskiego” t.4 – Wyd.Starostwo Powiatowe – Toruń

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort