SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Henryk Bakunowski


02/07/1909 – 12/05/1944
IMIĘ: Henryk
NAZWISKO: Bakunowski
IMIĘ OJCA: Władysław
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 02/07/1909
MIEJSCE URODZENIA: Choroszcz (pow. Białystok, woj. białostockie)
DATA ŚMIERCI: 12/05/1944
MIEJSCE ŚMIERCI: Monte Cassino
MIEJSCE POCHÓWKU: Monte Cassino – Polski Cmentarz Wojenny – grób 5-E-17
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Henryk Bakunowski ukończył w dniu 19 marca 1932 r. Szkołę Podoficerską Pułku Piechoty w Grodnie i służył w stopniu starszego strzelca.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany 22 września 1939 r. przez Sowietów we Lwowie. Osadzony w sowieckich obozach jenieckich dla polskich żołnierzy – Szepietówka, a od 8 października 1939 r. – Równe-Lwów.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Henryk Bakunowski wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 2 września 1941 r. w Tockoje. Służył w 13 Wileńskim Batalionie Strzelców „Rysiów” 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu – nr ewidencyjny – 1909-118-III. W służbie wojskowej osiągnął stopień plutonowego. Walczył w kampanii włoskiej 2 Korpusu. Zginął w czasie walk na Monte Cassino 12 maja 1944 r. i został pochowany początkowo na cmentarzu w Aquafondata, a następnie na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

polskie: Krzyż Walecznych (pośmiertnie, legit. nr 1271, 1944 r.), Krzyż Monte Cassino (pośmiertnie, nr legit. 15386, 1945 r.), Odznaka Pamiątkowa 5 KDP (pośmiertnie, nr legit. 5120, 1946 r.); brytyjskie: Gwiazda za Wojnę 1939-45 (pośmiertnie, 1946 r.), Gwiazda Italii (pośmiertnie, 1946 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
nie dotyczy
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Żona Helena Bakunowska z d. Kowalko – z zawodu pielęgniarka. Po raz pierwszy na grobie męża na Monte Cassino była w 1969 r. Mieszkała w Choroszczy.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic”; „Gazeta w Choroszczy” nr 150, sierpień 2015; Indeks Represjonowanych IPN; rysie.montecassino.eu

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Henryk Bakunowski – zdjęcie przedwojenne; źródło: http://rysie.montecassino.eu/